El 2n Congrés Català de Pobresa Energètica focalitza els seus esforços en el municipalisme

Societat.

El 2n Congrés Català de Pobresa Energètica focalitza els seus esforços en el municipalisme
El 2n Congrés Català de Pobresa Energètica focalitza els seus esforços en el municipalisme

Durant els dos dies del Congrés, i com a novetat, s'ha instal•lat un Punt d'Assessorament Energètic, per oferir gratuïtament informació a la ciutadania en drets energètics.

La Diputació de Barcelona també hi és present amb material editat que s'ofereix habitualment a les Oficines d'Informació al Consumidor dels municipis i també de les Unitats Mòbils d'Informació al Consumidor (UMIC) que es desplacen a les localitats que no disposen d'oficina permanent. La Diputació de Barcelona té com a repte de mandat 2016-2019 "fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i a la reducció de les desigualtats".

En aquest marc, ha desplegat el Pla de xoc contra la pobresa, per tal de garantir les necessitats bàsiques de la població i els seus drets socials en matèria d'alimentació, habitatge i subministraments bàsics.

Amb l'objectiu de donar suport als ajuntaments de la demarcació de Barcelona en les accions preventives contra la pobresa energètica, la Diputació de Barcelona realitza des del març de 2017 el programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica. Es tracta d'una actuació transversal que impulsen els àmbits de Benestar Social, Medi Ambient i Habitatge de la corporació.

El programa ofereix als ajuntaments accions per millorar l'eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa energètica, reduir les despeses d'aquestes llars en subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat social.

Inclou dues visites a domicili -en què hi participen un tècnic especialitzat en eficiència energètica i un tècnic d'intervenció social- i a partir de les quals es dissenya i s'implanta una intervenció integral, amb la instal•lació d'aparells de monitoratge de consum; l'anàlisi de factures i hàbits de despesa; el recull de dades de diagnòstic social; la instal•lació d'elements d'eficiència energètica, i l'assessorament sobre la gestió dels subministraments i els hàbits de consum.

Durant el 2017, s'han fet 1.540 auditories a 212 municipis de la demarcació de Barcelona que han reduït un 18% les factures de llum, aigua i gas de les famílies vulnerables, el que representa 225 euros anuals per llar. La previsió d'estalvi energètic estimat és de fins a gairebé 1,5 milions kWh anuals en el conjunt de les 1.540 llars.

S'han instal•lat més de 18.000 elements d'eficiència energètica per a optimitzar la il•luminació, controlar i gestionar millor l'energia, millorar l'aïllament de portes o finestres i estalviar aigua. S'han realitzat 5.218 actuacions per optimitzar els contractes de subministraments, entre elles 587 peticions de Bo Social.

El programa es continua implantant aquest 2018 fins al juliol de 2019, amb la previsió de dur a terme 1.600 auditories energètiques a 191 municipis més. Té un pressupost d'un milió d'euros per a les edicions 2017-2018.

S'ha editat un document de "Mesures de protecció a la persona consumidora vulnerable d'energia", adreçat a responsables polítics i tècnics de serveis socials que ajuda a valorar la situació actual i el paper dels serveis socials municipals en el desplegament del Reial Decret 897/2017.

També s'ha editat una segona publicació sobre el "Bo social elèctric. Guia per a l'acompanyament dels i les professionals de serveis socials", adreçada als professionals de serveis socials amb l'objectiu d'oferir informació sobre el nou procediment i tramitació del Bo Social.

Aquest material s'ha posat a disposició dels ens locals en format electrònic i es va adaptant permanentment a les modificacions legals i de protocols. També s'acompanya de sessions formatives en el territori.

La Diputació de Barcelona, a través de les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC) i de les Unitats Mòbils d'Informació al Consumidor (UMIC) que es desplacen als municipis, ofereix informació a la ciutadania sobre la tramitació del Bo Social. També es dona formació i capacitació als tècnics municipals de consum sobre aquest àmbit.

D'un total de 45 milions d'euros destinats als projectes de Benestar Social, la Diputació de Barcelona destina 11 milions d'euros anuals als municipis de la demarcació de Barcelona per a la prestació de Serveis Socials Bàsics i 15 milions d'euros en el marc del programa complementari per a la cobertura de necessitats socials bàsiques, com ara els subministraments d'aigua, llum i gas.

La resta es destina a programes com la Teleassistència, el Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge, entre molts d'altres, així com al suport a entitats del tercer sector social.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article