Impuls a l’ FP des de l’ AMB mitjançant la campanya “Fpro amb la FP, aviat podràs volar”

Societat.

Impuls a l’ FP des de l’ AMB mitjançant la campanya “Fpro amb la FP, aviat podràs volar”
Impuls a l’ FP des de l’ AMB mitjançant la campanya “Fpro amb la FP, aviat podràs volar”

La setmana pasada es va llençar la campanya de l’AMB i la Fundació BCN Formació Professional “FPro: amb la FP, aviat podràs volar”.

Aquesta acció comunicativa té la finalitat de potenciar la formació professional i posar en valor tot l’ecosistema d’innovació, la connexió amb el teixit industrial del territori i la possibilitat d’internacionalitzar els estudis.

Es pretén fer arribar a la joventut i famílies amb fills i filles adolescents el potencial de la Formació Professional: capacitat de fomentar els oficis de sempre i els nous oficis dels sectors econòmics emergents, l’estreta relació amb el teixit industrial del territori i possibilitat d’ internacionalització dels seus estudis a través dels programes Erasmus.

Els objectius més importants i els missatges clau d’aquesta campanya són elevar la imatge de l’FP a tot el seu potencial i posar en valor els seus beneficis i la seva capacitat motora de desenvolupament social i econòmic al territori.

Interpel•lar directament a la joventut que es planteja la seva formació i futur professional i fer-los descobrir les avantatges i possibilitats de l’FP.

També s’adreça a les famílies que comparteixen i ajuden a buscar amb els seus fills i filles quines són realment les seves inquietuds Trencar amb els rols de gènere tradicionalment associats a algunes famílies professionals. Es pretén estimular noves opcions i trencar estereotips i potenciar les vocacions entre les noies vers els treballs tècnics industrials.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article