La Diputació de Barcelona acabarà el mandat 2015-2019 havent destinat més de 3.000MEUR “per cobrir les necessitats dels municipis i les persones”

Política.

Arxiu: Un ple de la Diputació de Barcelona.
Arxiu: Un ple de la Diputació de Barcelona.

El President de l’ ens supramunicipal, Marc Castells, ha assegurat que, “estem satisfet de l'aprovació dels pressupostos per àmplia majora, aquest és un pressupost molt sòlid i està consensuat amb les forces polítiques del ple”.

Aquesta és una mostra del potent impacte econòmic que han tingut els pressupostos de la Diputació al llarg d'aquest mandat, que ha permès haver connectat amb les persones, l'eficiència, la sostenibilitat i la tecnologia.

Cal destacar, a més, que al llarg dels quatre anys de mandat aquesta inversió ha anat augmentant, anualment, dels 737,7 milions d'euros (2016) als 768 milions d'euros (2019).

Els pressupost de la corporació i dels seus organismes autònoms, societats mercantils i consorcis que en depenen per aquest 2019 és de 955.238.000 €, un 0,84% superior al d'aquest 2018, un creixement que no pot ser superior a causa de les limitacions establertes pel govern de l'Estat.

Els comptes pel 2019 tenen com a eixos principals els sis objectius estratègics del Pla d'Actuació de Mandat 2016-2019 , a més de continuar apostant per l'autonomia local i el treball en xarxa entre els governs locals i la pròpia Diputació .

En aquest sentit, al llarg del 2019 la Diputació de Barcelona destinarà 229,6 milions d'euros per dotar de recursos econòmics i tècnics als governs locals, a través del Pla Xarxa de Governs Locals, principals instrument corporatiu en aquest àmbit.

A més, cal destacar que el deute financer de la corporació previst, un cop finalitzi l'any 2019, serà de 76,68 milions d'euros, que suposa un 10,72% en relació amb els ingressos corrents. L'any passat aquest percentatge era del 13,4% i, el 2015, del 18,5%. En cas que al llarg del 2019 es concerti el deute previst (55 milions d'euros), el pes de l'endeutament seria del 18,41%.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article