La Diputació de Barcelona presenta el nou Catàleg de Serveis del 2019 per oferir als governs locals

Societat.

La Diputació de Barcelona impulsa un renovat Catàleg de serveis 2019, al servei de les persones i dels ajuntaments de la demarcació.
La Diputació de Barcelona impulsa un renovat Catàleg de serveis 2019, al servei de les persones i dels ajuntaments de la demarcació.

La Diputació de Barcelona ha publicat el nou Catàleg de serveis 2019 que, per primera vegada, té un caràcter integral i inclou el conjunt de recursos de cooperació destinats als governs locals.

El nou Catàleg de serveis 2019 té un pressupost de 58,6 milions d'euros i inclou un total de 311 recursos que s'oferiran als governs locals de la demarcació durant el proper any -146 tècnics, 102 econòmics i 83 materials-.

Amb aquest Catàleg, la Diputació de Barcelona aposta pel treball transversal de totes les àrees corporatives amb la voluntat d'oferir una visió conjunta dels recursos adreçats als governs locals.

En aquest sentit s'han millorat les opcions de cerca i s'ha orientat l'oferta amb la voluntat de garantir que els governs locals puguin exercir les competències pròpies i prestar els serveis mínims en condicions adequades.

Amb l'aprovació del nou Catàleg també es preveu la creació d'una comissió de seguiment amb la finalitat de vetllar per l'adequació dels recursos que s'ofereixen a les necessitats reals del territori i també per a millorar la qualitat en la prestació de serveis públics.

Entre les novetats que s'inclouen al Catàleg de Serveis 2019, pel que fa als recursos, destaquen els relacionats amb els plans d'actuació de mandat, la conservació, restauració i millora del patrimoni natural, la implantació de mesures per a reduir danys causats per mamífers salvatges en zones rurals i urbanes, la conservació i la direcció facultativa de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals i les campanyes d'estalvi energètic en equipaments.

D'altra banda, en l'àmbit del desenvolupament econòmic local s'ofereixen noves accions per a la promoció de la sostenibilitat turística, així com recursos en l'àmbit de la Plataforma Telemàtica Xaloc, de la millora de competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat i de la redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat.

Finalment, entre els nous recursos del Catàleg de serveis també destaquen els projectes en matèria de memòria democràtica, les activitats especials per als museus i els estudis per a la creació o millora d'equipaments bibliotecaris.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article