FGC renovarà la línia Llobregat Anoia amb diferents actuacions

Societat.

FGC renovarà la línia Llobregat Anoia amb diferents actuacions
FGC renovarà la línia Llobregat Anoia amb diferents actuacions

Entre aquestes actuacions pel 2019 destaquen continuar i finalitzar els treballs de substitució de la catenària flexible per una de rígida a la zona urbana de la línia Llobregat-Anoia, concretament entre les estacions de Plaça Espanya i el seccionament elèctric existent entre l’estació d’Europa|Fira i Gornal.

Iniciar les obres de remodelació de la platja de vies dels Tallers de Martorell Enllaç a la línia Llobregat-Anoia, una actuació que ha de permetre reposar les vies d’accessos als tallers i reordenar els diferents espais dels edificis que formen aquest centre de treball de Ferrocarrils (oficines, aules de formació, espais de les persones que hi treballen diàriament).

Obres per instal•lar una nova subcentral elèctrica a l’estació de Bellaterra, just al mig entre les subcentrals existents a les estacions de Sant Cugat i Sant Quirze. Aquesta actuació ha de permetre reforçar la qualitat del servei en aquest tram un cop entrin en servei les noves unitats de tren a la línia Barcelona-Vallès.

Continuar amb els treballs de rehabilitació de via en diferents punts de les línies de tren d’FGC, renovant el carril i substituint travesses en aquells punts que requereixen una actuació de reforç.

També destaquen les actuacions que es faran als desviaments que donen accés a l’estació de L’Hospitalet Av. Carrilet i els treballs de formigonat de via a les estacions de Sant Josep i Cornellà. A la línia Lleida-La Pobla es treballarà en la superestructura de via i el drenatge als túnels en un tram de 4.748 metres.

La nova superestructura estarà composta de travesses de formigó i carril amb barra llarga. Pel que fa a la maquinària utilitzada en el manteniment de via, s’incorporarà una nova amoladora de carril a la línia Llobregat-Anoia que permetrà millorar el confort dels usuaris i reduir la contaminació acústica mitjançant l’optimització de la superfície de rodadura del carril, i substituirà tres plataformes de transport de materials pel manteniment de la infraestructura.

Finalitzar la interconnexió elèctrica entre totes les subcentrals entre Martorell-Enllaç i Sant Boi de la línia Llobregat-Anoia, una actuació que ha de permetre reforçar la prestació del servei davant possibles incidències de tensió.

Pel que fa al manteniment dels talussos i vessants, es continuaran amb les inspeccions previstes per l’Institut Cartogràfic i Geològic de la Generalitat (ICGC) a les instal•lacions d’FGC, unes inspeccions seguint l’ordre de la prioritat d’actuació que marca el propi Institut mantenint l’homogeneïtat a les diferents línies.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article