La Diputació presenta una guia per una comunicació no sexista aplicable als ajuntaments

Societat.

El document està elaborat per l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, la Diputació i la Generalitat.
El document està elaborat per l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, la Diputació i la Generalitat.

L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, qui ha impulsat aquesta iniciativa juntament amb d’ altres dues institucions, és una associació d’ajuntaments pionera a Catalunya endegada el setembre del 2000 per iniciativa de cinc Consells de Dones del Baix Llobregat i Drac Màgic (Cooperativa Promotora dels Mitjans Audiovisuals).

La guia té per objecte establir els principis generals i les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions comunicatives municipals.

Així, ofereix unes pautes sobre l’ús d’una comunicació no sexista aplicables als ajuntaments, així com a empreses i entitats "que es relacionin amb els ajuntaments per raó de l’atorgament de llicències administratives, ajuts públics, contractes públics i de gestió de serveis públics".

També és d’aplicació a les persones titulars o usuàries de béns i espais privats pel que fa a les qüestions que afecten a la via, els espais, els béns, els serveis públics i, en general, l’ interès general local.

D'una banda, la nova publicació aconsella a les administracions locals d’emprar un llenguatge no sexista en tota la documentació escrita, gràfica, audiovisual, en l’atenció personal i en els mitjans de comunicació.

Així, es diu que, amb caràcter general, s'han d'emprar termes genèrics, indefinits i col•lectius (per exemple, "equip docent" en comptes de "professors") i utilitzar fórmules de desdoblament ("les treballadores i els treballadors"), entre d'altres coses. També es diu que les imatges no hauran de reflectir estereotips sexistes.

També ofereix pautes per actuar en casos de publicitat il•lícita (vexatòria o discriminatòria amb les dones, que justifiquin o banalitzin la violència o associïn la imatge de les dones a comportaments estereotipats, entre d'altres supòsits) a l'espai públic.

La guia es pot consultar en aquest enllaç; https://www.diba.cat/documents/232140/99153884/Guia+juridica+comunicacio+no+sexista+A5.pdf/b58a596b-f470-4508-b6b4-c92a2f2d991f 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article