La Generalitat inspeccionarà fins a 31 espais industrials del Baix Llobregat per comprovar el grau de compliment de les autoritzacions ambientals

Salut.

Les inspeccions permetran comprovar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions fixades en les autoritzacions ambientals dels establiments seleccionats.
Les inspeccions permetran comprovar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions fixades en les autoritzacions ambientals dels establiments seleccionats.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha aprovat el programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2019.

En virtut d’aquest programa, la Generalitat inspeccionarà 736 establiments d’entre els considerats potencialment d’alta incidència ambiental, classificats en quatre grups d’activitats: industrials/energètiques (245) —com cicles combinats per a la producció d’energia elèctrica, refineries de petroli, fabricació de ciment, vidrieres, indústria química de base, foneries, indústria tèxtil, o indústria agroalimentària—, activitats de gestió de residus (78), dipòsits controlats de residus (32).

El programa d’inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l’any 2019 forma part del pla d’inspecció 2017-2019, que cobreix el seguiment i vigilància ambiental de 1.511 establiments, tots els autoritzats a Catalunya considerats de potencial major incidència ambiental.

Entre els anys 2014 i 2018 s’han executat més de 3.000 inspeccions ambientals integrades, els informes de les inspeccions són públics, amb les úniques limitacions contingudes en la normativa que regula el dret de l’accés del públic a la informació ambiental.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article