29 municipis del Baix Llobregat han creat mapes de capacitat acústica

Salut.

Sobta que l’ únic municipi baixllobregatí sense mapa sigui Gavà ja que conviu amb les molèsties de l’ Aeroport del Prat.
Sobta que l’ únic municipi baixllobregatí sense mapa sigui Gavà ja que conviu amb les molèsties de l’ Aeroport del Prat.

La Llei de protecció contra la contaminació acústica estableix que tots els municipis han de disposar d’un mapa de capacitat acústica aprovat per poder exercir les competències municipals en matèria de soroll que es pot consultar en aquest enllaç.

Les persones hi han de tenir accés i tenen dret a rebre la informació adequada sobre les zones de sensibilitat acústica, d’aquesta manera, aquesta eina és un element fonamental de la gestió de la contaminació acústica ambiental d’un municipi.

La seva disponibilitat dona seguretat jurídica tant als titulars de les activitats com a la ciutadania en general. Els mapes de capacitat acústica municipal serveixen per evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i millorar la qualitat acústica del territori.

El mapa assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica –alta, moderada i baixa–, per a tres períodes temporals diferenciats –dia, vespre i nit­– i en funció dels usos del sòl.

Aquests documents també han d’incloure les zones declarades d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA), les zones de règim especial (ZARE), les zones de soroll que es defineixin i altres àrees de sensibilitat acústica que assoleixin uns objectius de qualitat que atorguin més protecció al territori.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article