Una iniciativa entre el Departament d'Educació i l’ Ajuntament de Sant Joan Despí treballa per l'èxit educatiu, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social

Societat.

Entre altres actuacions, el pla treballa en el projecte Queda't-hi per atendre joves que tenen perill d'abandonar els estudis.
Entre altres actuacions, el pla treballa en el projecte Queda't-hi per atendre joves que tenen perill d'abandonar els estudis.

El pla és una oportunitat per donar resposta a les múltiples necessitats de la societat i treballar en xarxa amb cinc objectius claus: aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat; potenciar l'educació en valors i el compromís cívic; potenciar la implicació de les famílies; millorar l'ús social del català i el respecte per la diversitat lingüística, i potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa.

A final d'aquest mes de gener ha tingut lloc la reunió de la comissió representativa-institucional del Pla Educatiu d'Entorn de Sant Joan Despí, on s'han presentat les accions que es treballen durant aquest curs escolar.

El PEE 2018-2019 se centra, entre altres actuacions que ja es van posar en marxa el curs passat, en dur a terme accions per dinamitzar les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPAs) per tal de potenciar la seva relació amb les famílies i amb l'àmbit educatiu.

Una altra actuació és el projecte 'Queda-t'hi', amb una comissió que treballa per atendre directament els joves que tenen perill de fracàs escolar i d'abandonar els estudis en acabar l'ESO.

També es duu a terme un programa de benvinguda educativa, per atendre de manera coordinada l'acollida de les famílies que arriben a la ciutat, i una activitat vinculada a l'Any Jujol140 conjuntament entre tots els centres educatius.

El PEE es va posar en marxa el curs passat gràcies a la iniciativa de co responsabilitat educativa entre el Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article