La Generalitat aprova definitivament la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès apropant l'Hospitalet al Baix Llobregat

Política.

S’ obre la porta a que l’Hospitalet formi part del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
S’ obre la porta a que l’Hospitalet formi part del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

La decisió es definitiva i deixa “orfe” a l’Hospitalet, que tal i com ja vam avançar, obre la porta a que la segona ciutat mes gran de Catalunya s’ incorpori a la comarca del Baix Llobregat, remarcar que la CUP assegura que “l’ ens deixa 78 milions d'euros d'endeutament i 30 milions de pèrdues.”

El Ple ha aprovat, per 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 abstencions (CUP), la Llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

La cambra també ha validat per 60 vots a favor (JxCat i ERC), 4 en contra (CUP) i 65 abstencions (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) el decret llei que permet al Govern i a les entitats financeres del sector públic formalitzar operacions d'endeutament mentre no s'aprovin els pressupostos de la Generalitat per al 2019.

La Llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès crea una comissió mixta que haurà d'elaborar en el termini de tres mesos des que es constitueixi una proposta de distribució de les competències, les activitats i els serveis exercits pel consell i els òrgans que l'integren, també suprimits, que s'atorgaran posteriorment per decret.

Aquesta comissió mixta la compondran representants de la Generalitat, dels municipis i del consell comarcal, i hi participaran representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i d'altres administracions supramunicipals.

La llei preveu la continuïtat dels serveis del consell mentre no es produeixin els traspassos efectius de competències i se'n garanteixi el finançament.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article