El Prat posa en marxa una eina “per fomentar la convivència”

Societat.

Als espais públics, hi seran 2 agents per la convivència, amb l'objectiu de promoure la bona convivència i el civisme.
Als espais públics, hi seran 2 agents per la convivència, amb l'objectiu de promoure la bona convivència i el civisme.

El servei ofereix assessorament i acompanyament puntual a les comunitats de veïns i veïnes que ho necessitin, alhora que fomenta la bona convivència i civisme als espais públics de la ciutat.

El servei acompanya aquelles comunitats que ho sol.licitin en la recerca de solucions per la millora de situacions que puguin alterar la seva convivència, vinculades a la neteja, el soroll, les relacions interpersonals, els espais comuns o de desacords entre el veïnat.

L'acompanyament el realitza un equip de professionals, des d'una vessant socioeducativa , a partir del treball comunitari amb la ciutadania amb l'objectiu d'apoderar les pròpies comunitats per a la millora de les situacions que els afecten.

Als espais públics, el servei compta amb la presència de 2 agents per la convivència, que a partir de l'observança i l'escolta activa al veïnat, donaran a conèixer a la ciutadania les ordenances municipals.

A partir de la primavera, també es realitzaran activitats de sensibilització a l'aire lliure a l'entorn d'aquest tema, com per exemple teatre-fòrums.

A més d'aportar assessorament expert, el servei també preveu realitzar formacions per als veïns i veïnes interessades, sobre temes de gestió de la comunitat o reglaments interns de convivència.

També és previst generar material divulgatiu, com ara guies de bon veïnatg ,la posada en marxa d'aquest servei era una de les propostes previstes al Pla de Convivència del Prat de Llobregat, elaborat l'any 2017.

En aquest pla, també s'ha integrat el programa municipal de mediació ciutadana i comunitària, que compta amb un llarg recorregut de més de 20 anys al Prat de Llobregat, i que mantindrà una estreta relació de col•laboració amb el nou Servei de Bon Veïnatge i Convivència, per exemple amb la mútua derivació de casos i mediacions veïnals epecialment.

La mediació reparadora que també ofereix el servei a la ciutadania ofereix la possibilitat de substituir voluntàriament sancions econòmiques per fòrmules alternatives de reparació del dany i en benefici de la comunitat.

El Servei de Bon Veïnatge i Convivència també treballarà en xarxa amb molts altres programes i àrees municipals (Cultura, Urbanisme, Acció Social, Policia Local, Salut Pública, Joventut, Manteniment i Serveis...) per a la promoció de la bona convivència i el civisme i la prevenció, detecció i abordatge de situacions que requereixin la intervenció municipal.

Les persones que ho desitgin es poden adreçar al Servei de Bon Veïnatge i Convivència, ja sigui telefònicament (93 379 00 50, extensió 5600), per correu electrònic (convivencia@elprat.cat) o presencialment (dilluns de 16 a 19 h o dijous de 10 a 14 h a la seu municipal de Cases d'En Puig a la plaça de l'Agricultura, 4).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article