Millora de la seguretat viària a la travessera urbana de la BV-2003 de Viladecans que connecta amb Sant Climent

Societat.

La Diputació ha lliurat a l'Ajuntament de Viladecans el projecte.
La Diputació ha lliurat a l'Ajuntament de Viladecans el projecte.

El projecte té per objectiu definir les actuacions a realitzar en aquest tram de la BV-2003 per disminuir l'accidentalitat, millorar la seguretat de vehicles i vianants, millorar les condicions d'accessibilitat, i en conjunt, millorar la qualitat urbana d'aquesta part del municipi.

Les actuacions proposades en el projecte contempla una reducció de l'amplada de la calçada fins els 6,60 metres per evitar un excés de velocitat de vehicles, així com na redistribució de l'espai de vehicles i vianants, redimensionant les zones d'aparcament per a que tinguin una amplada adient i evitar així maniobres inadequades o l'aparcament indisciplinat en doble filera.

El projecte també contempla una ampliació de les voreres en alguns punts per apropar els vianants als punts de creuament de la carretera en millors condicions de visibilitat i accessibilitat, el tancament de les cruïlles massa obertes per evitar maniobres i moviments de vehicles inadequades.

També es preveu la implantació d'altres mesures de pacificació del trànsit com són la construcció d'una cruïlla elevada a la intersecció amb els carrers del Roure i Franja de Ponent, la construcció d'un pas de vianants elevat a la cruïlla amb el carrer de Miguel Hernández i la construcció d'un altre pas de vianants elevat a la cruïlla amb el carrer Mare de Déu de Montserrat.

Complementant l'actuació, es preveu també millorar l’accessibilitat a les parades d'autobús existent, una nova regulació semafòrica de la cruïlla de la BV-2003 amb el carrer del Molí amb l'avinguda dels Jocs Olímpics i l'arranjament i millorar alguns elements de la xarxa de serveis bàsics.

Els darrers estudis de Seguretat viària redactats per la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, aquest tram de la BV-2003 l'havien identificat com uns dels trams amb una accidentalitat elevada.

La gran amplada actual de la calçada incita els vehicles a circular a major velocitat de la permesa i facilita l'aparcament indisciplinat dels vehicles en doble fila, obstaculitzant la visió entre vehicles i vianants.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article