6MEUR per a Cornellà en el marc del Pacte de salut i benestar

Salut.

L'acord l’han signat la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, el director del CatSalut, Adrià Comella i l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.
L'acord l’han signat la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, el director del CatSalut, Adrià Comella i l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.

El conveni és vigent fins al 31 de desembre de 2021, les administracions signants poden acordar prorrogar-lo fins a un màxim de quatre anys addicionals.

Aquest conveni contempla el compromís de treballar conjuntament per optimitzar la qualitat dels serveis i de l’atenció sanitària prestada a la ciutat mitjançant la materialització d’un programa d’actuacions per al període 2019-2021, incloent la creació o renovació de tres grans equipaments.

Es tracta, en definitiva, d’un document d’interessos comuns per millorar la salut i el benestar de la població de Cornellà, incidint especialment en les conseqüències de la crisi econòmica i la lluita contra les desigualtats, des de la proximitat i la integració de serveis.

Pel que fa a la millora de les infraestructures, per al període 2019-2021, el CatSalut inclourà en el Pla d’Execució d’Inversions en Infraestructures Sanitàries un conjunt d’actuacions amb una inversió estimada global de 5,9 M€:

• Adequació com a Centre d’Urgències d’Atenció Primària un local de l’avinguda Salvador Allende, al costat de l’estació de metro de la Gavarra, i que substituirà l’actual CUAP ubicat al CAP Sant Ildefons. S’estima una inversió de 850.000 euros.

• Ampliació i adequació del servei de rehabilitació del CAP Sant Ildefons, un cop alliberat l’espai del CUAP d’aquest edifici. S’estima una inversió de 600.000 euros.

• Creació del nou CAP Cornellà, que substituirà el situat actualment al carrer Bellaterra.

El nou centre, amb una inversió de 4,5 milions d’euros, comptarà amb els mateixos serveis que els actuals, inclosos els d’atenció clínica especialitzada (oftalmologia, dermatologia, cardiologia, etc.), els d’infermeria i els suports diagnòstics i sales de cures.

Amb tot, aquest nou equipament inclourà l’ASSIR Cornellà (servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva), que ara es troba al carrer Mn. Jaume Solé.

L’Ajuntament, segons el text del conveni, es compromet a posar a disposició del CatSalut els espais o terrenys de la seva titularitat que permetin materialitzar aquests projectes.

El pacte recull acords que van més enllà de la construcció d’equipaments de salut en el municipi. En aquest sentit, planteja com a eixos vertebradors:

• Impulsar sinergies entre administracions públiques en el treball en xarxa amb l’objectiu de reduir les desigualtats en salut per raons de gènere, socials i econòmiques.

• Potenciar la coordinació i integració de la salut comunitària que inclou la salut mental i l’atenció integrada social i sanitària.

• Millorar la qualitat i el confort dels serveis sanitaris que es presten en el municipi. Als quatre EAPS s’han destinat 249.000 € addicionals (105.000 € el 2017 i 143.000 € al 2018) per a la cobertura d’absències de professionals, per baixes laborals o necessitats especifiques de contractació de personal.

A més, l’atenció primària de Cornellà també va rebre 11.000 € del Pla integral d'urgències de Catalunya (PIUC) que reforça els recursos assistencials habituals en les èpoques de més demanda d'atenció sanitària, com ara l’hivern.

El conveni també preveu constituir la Taula de salut i benestar que elaborarà un diagnòstic compartit amb perspectiva de gènere i prioritzarà intervencions en alimentació i hàbits saludables, salut sexual i afectiva, violència de gènere, programes per a famílies, drogues i altres addicions, etc.

Les dues administracions col•laboraran en impulsar una Taula de Salut Mental, en projectes de prevenció, de participació activa de persones afectades i les seves famílies, en especial un model d’atenció comunitària que promoguin la seva inserció laboral i social, així com l’habitatge.

També es treballarà en la lluita contra l’estigma amb la participació activa de persones afectades i les seves famílies, i es promocionaran accions relacionades amb la inserció social i laboral. El conveni compromet les parts a desenvolupar un model d’atenció social i sanitària integrat, de forma conjunta i consensuada.

Cal destacar la possibilitat d’activar recursos de suport social per part dels treballadors socials i sanitaris, d’acord amb els criteris dels Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament de Cornellà.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article