La Diputació considera que la nova ordenança de mercats ambulants d’ Esplugues podria servir per fer una genèrica per totes les poblacions

Economia.

Arxiu: Imatge d' una paradeta ambulant.
Arxiu: Imatge d' una paradeta ambulant.

En la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 20 de febrer, s’ha aprovat definitivament i per unanimitat l’ordenança reguladora de la venda no sedentària, és a dir, els mercats ambulants, després del període d’al•legacions una vegada el Ple va aprovar-la inicialment el 17 d’octubre de 2018.

Només s’ha presentat un escrit d’al•legacions, sobre la qual els serveis municipals han emès informe amb la proposta d’estimar parcialment les al•legacions formulades i que conté també els ajustos necessaris del text articulat de l’ordenança.

El ple d’octubre del 2018 va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança per a la venda ambulant a la ciutat, que datava de juny de 1994, per adequar-la a la Llei de comerç, serveis i fires i a Decret de venda no sedentària en mercats de marxants.

L’ordenança respon a la necessitat d’assegurar que la implantació i el funcionament dels mercats no sedentaris s’integrin en el seu entorn immediat amb el corresponent respecte a la seva capacitat acústica, mobilitat, accessibilitat, seguretat i qualitat de l’espai públic i del paisatge urbà.

Prèviament, l’Ajuntament va obrir un període de participació pública en el qual es van presentar dos escrits d’aportacions, així com també es va sotmetre a informació pública.

L’alcaldessa ha afegit que “la Diputació de Barcelona ha posat molt interès en aquesta ordenança, que podria esdevenir una ordenança tipus per a la resta de municipis, de la qual cosa ens congratulem”.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article