La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi de la titularitat dels camins de Sant Esteve Sesrovires

Societat.

Es tracta d’un treball orientat a determinar la gènesi dels camins investigats, així com la seva funcionalitat si es d’ ús públic o privat, per tal d'aclarir la seva naturalesa si és pública o privada.
Es tracta d’un treball orientat a determinar la gènesi dels camins investigats, així com la seva funcionalitat si es d’ ús públic o privat, per tal d'aclarir la seva naturalesa si és pública o privada.

Per aquest estudi s'han investigat deu camins seleccionats per l'Ajuntament inclosos en el Catàleg de camins municipals.

A partir del treball d'investigació realitzat, d'aquests deu camins estudiats, set s'han considerat íntegrament de domini públic, i els altres tres, tot i que no es poden considerar íntegrament de domini públic, la major part del camí queda corroborat que ho és.

Per aquest treball s'ha analitzat el corpus documental cartogràfic, fotogramètrica, administratiu o literari disponible. Així, en l'àmbit documental, una font d'informació bàsica han estat les planimetries municipals elaborades per l'Institut Geogràfic cadastral durant el primer quart del segle XX, atès que es tracta generalment del primer mapa modern del terme municipal on hi apareix reflectida l'estructura bàsica de la xarxa viària a una escala relativament gran de 1:25.000.

Aquests mapes formen part de la delimitació topogràfica de cada municipi, i consta de diferents documents com ara les actes i els quaderns de delimitació entre cada municipi, i dos plànols per municipi, un amb informació topogràfica i l'altre que situa els termes del municipi, els camins i les masies.

Una altra font d'informació ha estat el cadastre històric elaborat el 1937, amb uns mapes significatius a nivell topogràfic, històric i geogràfic.

Finalment, també s'ha investigat la informació que aporta la descripció de les finques, ja sigui a través de la informació que proporciones els Registres de la Propietat, o bé a través de la descripció de les finques als amillaraments de la riquesa rústica i pecuària de 1898 a 1955, a més dels expedients d'arranjament de camins existents a l'arxiu municipal.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article