18 dels 130 equips d'atenció primària reconeguts per la seva bona pràctica assistencial són del Baix Llobregat

Salut.

Durant l’acte de lliurament, la consellera Vergés ha destacat l’aposta claríssima per l’Atenció Primària i ha aplaudit “l’entusiasme i l’orgull d’equip” amb què els professionals han recollit els certificats.
Durant l’acte de lliurament, la consellera Vergés ha destacat l’aposta claríssima per l’Atenció Primària i ha aplaudit “l’entusiasme i l’orgull d’equip” amb què els professionals han recollit els certificats.

L’objectiu principal de l’acreditació és impulsar la millora contínua de la qualitat en l’atenció primària de salut. En total, s’avaluen 347 aspectes, inspirats en estàndards europeus, de bona pràctica assistencial com el lideratge, la planificació, la gestió de l’equip, la satisfacció dels pacients o les aliances i la gestió dels recursos.

Un cop assolida l’acreditació, -condició imprescindible per formar part de la xarxa pública d’atenció primària i que s’ha de renovar cada quatre anys-, els equips d’atenció primària han d’implantar plans de millora en aquelles categories que han obtingut un resultat més feble, i posteriorment es fa un seguiment de la seva evolució.

Aquest sistema d’acreditació va ser impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i elaborat per professionals experts en atenció primària i experts en metodologia d’avaluació de la qualitat, amb el consens de les societats científiques, col•legis professionals i patronals.

L’acreditació d’equips d’atenció primària comprèn les activitats desenvolupades per aquests equips, tant de Medicina de Família, Pediatria, Infermeria, Treball Social i Odontologia i en els vessants, tant assistencials, com preventius, educatius i de promoció de la salut.

Catalunya va ser pionera a Europa a implantar un sistema d’acreditació l’any 1981, iniciat llavors en l’àmbit dels centres d’atenció hospitalària aguda. Actualment tots els hospitals, públics i concertats, estan obligats a acreditar la seva qualitat amb aquest model.

En aquesta línia innovadora, l’experiència assolida en l’acreditació d’hospitals es va traslladar a partir del 2014 als equips d’atenció primària de Catalunya, una experiència inèdita a l’Estat.

Els resultats obtinguts en les avaluacions fetes fins ara superen amb escreix el nivell fixat pel Departament de Salut. El fet que l’acreditació s’apliqui de manera continuada afavoreix que el nivell de qualitat augmenti de manera racional i progressiva. Es pot consultar el llistat dels centres reconeguts a documents adjunts.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article