Habitatge arran la petició de l’Ajuntament d’Olesa adquirirà 49 pisos destinats a lloguer social que fins ara eren propietat d’una entitat bancària

Societat.

Es tracta dels pisos de quatre blocs ubicats a l’Eixample, que fins ara han estat propietat del BBVA.
Es tracta dels pisos de quatre blocs ubicats a l’Eixample, que fins ara han estat propietat del BBVA.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, arran la petició de l’Ajuntament d’Olesa, adquirirà aquests pisos gràcies al seu dret de tanteig i retracte, tal i com marca el Decret llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.

Després de l’adquisició, una comissió integrada per representants de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de l’Ajuntament d’Olesa establiran els criteris per a la concessió d’aquests habitatges a famílies vulnerables i en risc d’exclusió residencial. Es dona la circumstància que onze d’aquests habitatges es troben ocupats per famílies sense títol legítim per a l’ocupació.

Per aquesta raó una de les primeres accions que haurà de fer l’Ajuntament d’Olesa, a través dels Serveis Socials municipals, serà emetre els informes socials de les famílies ocupants dels habitatges i valorar si són vulnerables amb risc d’exclusió residencial i per tant, susceptibles de continuar ocupant els pisos.

En aquest cas es farà un contracte de lloguer assequible, que no podrà superar el 30% dels ingressos de les persones adjudicatàries. L’acord també estableix que, en el cas que els ocupants no col•laborin en la seva regularització, tinguin comportaments incívics acreditats o no acreditin la seva vulnerabilitat.

L’Agència, amb el suport de l’Ajuntament, endegarà les accions legals oportunes per recuperar la possessió de l’habitatge per posar-lo a disposició de la Mesa de valoració per a situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya.

En aquest cas, tant aquests possibles pisos recuperats com la resta que hi ha als quatre immobles es destinaran a atendre situacions d’emergència de famílies vulnerables amb risc d’exclusió residencial prioritàriament d’Olesa de Montserrat.

També hi haurà l’opció de procedir a la seva adjudicació mitjançant l’impuls del Registre de Sol•licitants d’Habitatges Protegits. En qualsevol cas, serà la comissió mixta formada entre Agència de l’Habitatge de Catalunya i Ajuntament d’Olesa la que establirà els criteris de concessió.

A banda de la feina que es fa des dels Serveis Socials municipals, també és molt important la tasca que fa l’Oficina Local d’Habitatge, que, entre d’altres, tramita ajuts i subvencions en matèria de lloguer i habitatge, així com la concessió del parc d’habitatge social municipal.

En aquest sentit, aquesta setmana s’han adjudicat de manera provisional 5 habitatges municipals que havien quedat disponibles. Com que el parc d’habitatge públic municipal és limitat, l’Ajuntament ha decidir oferir terrenys a la Generalitat per ampliar-lo.

Segons l’alcaldessa, Pilar Puimedon,  per establir aquests acords amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha estat molt important aconseguir des de l’Ajuntament que es torni a considerar Olesa com a municipi de demanda residencial forta i acreditada.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article