Sant Esteve Sesrovires podria recaptar 40.000€ en impostos via transport d’ energia

Societat.

El treball analitza l'aplicació de tarifes unitàries per cada tipologia de línia afectada a través d'una taxa municipal específica per l'ús d'espais de domini públic.
El treball analitza l'aplicació de tarifes unitàries per cada tipologia de línia afectada a través d'una taxa municipal específica per l'ús d'espais de domini públic.

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi sobre les afectacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua o hidrocarburs al municipi de Sant Esteve Sesrovires, amb identificació del domini públic local de les afectacions de cada servei.

L'estudi realitzat ha localitzat, caracteritzat i determinat la titularitat de cadascuna de les instal•lacions, donant com a resultat la localització i caracterització de 49,5 km de línies i instal•lacions de transport d'electricitat, aigua, gas i hidrocarburs, dels quals 6,5 km transcorren afectant terrenys de domini públic local.

A partir d'aquesta afectació, el treball determina que l'estimació de la possible recaptació de la taxa per aquest concepte és de 40.000 euros anuals.

Aquest tipus d'estudis són una eina per facilitar als gestors polítics l'anàlisi de la conveniència de redactar i aprovar una Ordenança Fiscal per implantar una taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per part de les instal•lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua o hidrocarburs.

La base jurídica és el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) i diverses sentències del Tribunal Suprem.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article