La Generalitat reconeix mala gestió al Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell i es compromet a trobar solucions

Societat., Economia.

L’òrgan de seguiment estarà format per representants de la Generalitat i de tots els agents econòmics i socials.
L’òrgan de seguiment estarà format per representants de la Generalitat i de tots els agents econòmics i socials.

El Govern ha renovat l’acord de Govern impulsat pels departaments de la Presidència, d’Educació, de Treball, d’Afers Socials i Famílies i d’Empresa i Coneixement.

Amb aquest acord, a partir d’ara serà un operador integral de la formació, que serà escollit a través d’una licitació, que gestionarà tota la formació professional de forma integrada, tant la inicial, com l’ocupacional i la contínua.

D’aquesta manera, el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell serà un centre integral del sector de l’automoció on s’oferirà formació de títols i certificats professionals, formació contínua certificada, ocupacional i de demanda per les empreses del sector, i que es dotarà, quan sigui possible, d’un Consell de Formació i Empresa.

Aquest Consell haurà de garantir una participació paritària dels agents econòmics i socials. Aquest acord també preveu que el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell, del qual es titular el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, quedi encaixat en els mecanismes de governança, gestió, definició, planificació i programació de les polítiques d’ocupació que preveu la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

La gestió del Centre d’FP d’Automoció de Martorell es farà a partir d’una licitació que garanteixi que sigui un centre integrat i amb un operador integral de formació, que vetlli perquè s’hi duguin a terme activitats formatives de tots els subsistemes de formació professional, i que s’adapti constantment a les necessitats reals del sector de l’automoció.

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), com a titular patrimonial del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell, serà qui haurà de portar a terme el procediment de licitació de la gestió integral del Centre, i en serà el responsable del contracte i el seu desenvolupament.

S’haurà de preveure a la licitació un òrgan de seguiment de l’execució del contracte que en farà el seguiment i les propostes formatives. Un cop es constitueixi el Consell de Formació i Empresa aquest òrgan serà el responsable de dur a terme les propostes formatives.

La composició de l’òrgan de seguiment de l’execució del contracte comptarà amb representants de la Generalitat i representants de tots els agents econòmics i socials.

Concretament, estarà format per: • 14 representants de la Generalitat de Catalunya • 2 representants de CCOO • 2 representants d’UGT • 1 representant de Foment del Treball • 1 representant de PIMEC • 2 representants del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC), que hauran de ser acordades amb Foment i PIMEC • 1 representant de l’Ajuntament de Martorell Finalment, els membres del Consorci formaran part del Consell de Formació i Empresa i del Consell Sectorial de l’Automoció, quan aquests es constitueixin i s’haurà de garantir una participació paritària dels agents socials i econòmics.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article