L’Estratègia de gestió del carboni de l’AMB aconsegueix disminuir els gasos d’efecte hivernacle emesos a l’atmosfera un 24%

Societat., Salut.

Aquest conjunt de mesures realitza un seguiment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de les instal•lacions i empreses pròpies i concessionàries que presten serveis a l’AMB.
Aquest conjunt de mesures realitza un seguiment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de les instal•lacions i empreses pròpies i concessionàries que presten serveis a l’AMB.

L’informe presentat conclou que la reducció d’emissions GEH ha estat del 24% entre l’any 2011 (inici de l’Estratègia) i l’any 2017, una xifra remarcable i propera a l’objectiu final d’aquesta estratègia.

Així, el global d’emissions de CO2 el 2011 va ser de 1.142.189 tones, mentre que el 2017 aquest volum havia baixat fins a 872.002 tones. En una primera fase 2011-2015, ja es va assolir un 15% de reducció d’emissions, xifra certificada per auditoria externa segons la norma ISO 14064.

Dins d’aquesta disminució global, alguns sectors d’activitat de l’AMB (i les seves empreses vinculades) han presentat un descens de les emissions especialment acusat: pel que fa a la mobilitat, han disminuït en un 22% de les emissions per passatger entre 2011-2017, degut a la renovació de vehicles per d’altres més sostenibles, el desplegament per a la infraestructura per al vehicle elèctric i els criteris marcats pel Pla Metropolità de Mobilitat Urbana.

Pel que fa al cicle integral de l’aigua, en subministrament les emissions han baixat un 63% per m3, mentre que en sanejament el descens ha estat del 42% per m3 d’aigua tractada.

Actualment, el 100% de l’electricitat consumida a les EDAR és d’origen renovable, fet que ha comportat una baixada significativa de les emissions.

El còmput global 2011-2017, amb un 24% menys d’emissions de CO2, situa l’AMB en una posició propera a l’objectiu que la Unió Europea ha fixat de cara al 2030: reduir en un 30% els gasos contaminants que acaben a l’atmosfera.

A banda de l’AMB, ja són 57 les empreses i instal•lacions vinculades que s’han afegit a aquesta estratègia i que treballen per reduir les emissions contaminants.

De totes les empreses adherides a aquesta estratègia, s’hi compten tant empreses públiques com operadors privats que ofereixen els serveis per mitjà d’una concessió.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article