Sant Boi tindrà un estudi fet per la Diputació per millorar l’ accessibilitat als espais públics per les persones amb mobilitat reduïda

Societat.

Aquest pla valora la eliminació o adaptació de les barreres arquitectòniques.
Aquest pla valora la eliminació o adaptació de les barreres arquitectòniques.

El Pla, elaborat d'acord amb la Llei 13/2014 d'accessibilitat i en el marc d'una sèrie d'actuacions de millora previstes en els propers anys en el municipi, ha fet un inventari de tots els edificis i espais que han de ser accessibles i del seu estat actual d'accessibilitat, orientant sobre la magnitud del problema, a partir de propostes d'actuacions pressupostades per fases.

Si bé es tracta d'un pla d'eliminació de barreres, el treball també s'estableix com un pla de prevenció de barreres, establint criteris a emprar en les intervencions en obra nova o de reforma que es portin a terme al municipi.

El treball també s'orienta en les millores a realitzar de cara a l'autonomia personal dels col•lectius de persones amb discapacitat amb la previsió d'una millora en la qualitat de vida d'altres col•lectius, especialment la gent gran.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article