El parlament aprova una moció de Catalunya en Comú Podem per reforçar l’ autonomia local amb els vots en contra de PPC i C’s

Política.

El ple parlamentari d’ ahir va tindre un caire municipalista.
El ple parlamentari d’ ahir va tindre un caire municipalista.

La mateixa proposa, “derogar de manera immediata i urgent la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i aprovar una Llei de Règim i Finances Locals que reforci l’autonomia local, que garanteixi un sistema de finançament estable i proporcional a unes competències definides dels ens locals perquè puguin desenvolupar les polítiques públiques amb garanties de qualitat i transparència. Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 38 en contra (Cs i PPC).”

Alhora que, “modificar la regla de la despesa per a que no s’apliqui en Ajuntaments que tinguin els comptes sanejats, és a dir, que tinguin superàvit o equilibri pressupostari i un baix nivell de deute, i estiguin complint el pagament a qui proveeix en menys de 30 dies.” Aprovat: 120 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP), 3 en contra (PPC) i 4 abstencions (CUP).

“Assegurar la participació de l’Administració Local al Consell de Política Fiscal i Financera, com a membre de dret.” Rebutjat: 60 vots a favor (Cs, PSC-Units i CatECP), 64 en contra (JxCat, ERC i CUP) i 3 abstencions (PPC).

La mateixa, també, insta al Govern de la Generalitat, “a assistir a les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera quan les convoqui el Govern d'Espanya, com a membre de ple dret que n'és i defensar els interessos de les administracions locals catalanes.” Transacció amb Esmena 2 de Ciutadans Rebutjat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 64 en contra (JxCat, ERC i CUP).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article