La Generalitat atura l’ FP Dual pel curs 2019/2020 per pactar amb sindicats i patronals un model de consens

Societat., Economia.

Els agents socials han sol•licitat poder obrir un espai d’interlocució per precisar i aprofundir en el model de formació professional dual.
Els agents socials han sol•licitat poder obrir un espai d’interlocució per precisar i aprofundir en el model de formació professional dual.

La Formació Professional (FP) és una de les eines més poderoses per les empreses per revertir l’alt percentatge de població amb una baixa qualificació formativa i atendre les necessitats laborals i emprenedores en un context de ràpides transformacions de les professions i el context sòcio-econòmic.

Així, a partir d’un calendari que s’encetarà de manera immediata, tant Educació com Treball, Afers Socials i Família preveuen treballar en la concertació del model català d’FP Dual amb els sindicats i les patronals més representatives. 

D' aquesta manera es recull el que estableixen al Vè Acord Interprofessional de Catalunya (2018-2020) i del dictamen del CTESC sobre la Formació Professional de 2017, per tal de disposar d’una organització que en permeti l’adaptació i millora permanent.

Com a conseqüència de la concertació de les bases d’aquest nou model, el Departament d’Educació presentarà a les meses corresponents els aspectes organitzatius de la formació inicial en alternança que se’n derivin i plantejarà a les direccions del centres educatius les innovacions curriculars necessàries.

La Generalitat assegura que l' objectiu es farà sempre amb la voluntat de millorar la formació de l’alumnat, el seu èxit educatiu i la seva inserció professional, així com de reduir els índexs d’abandonament, i amb l’objectiu que el nou model, concertat i negociat, pugui ser efectiu en el curs 2020-2021.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article