La UB i l’ Ajuntament d’ Abrera signen un conveni per estudiar el jaciment arqueològic de Sant Hilari

Cultura.

El conveni té una durada prevista fins al proper 31 de desembre de 2020 i es podrà prorrogar per acord d'ambdues parts fins a un màxim de dos anys.
El conveni té una durada prevista fins al proper 31 de desembre de 2020 i es podrà prorrogar per acord d'ambdues parts fins a un màxim de dos anys.

L'alcalde, Jesús Naharro, ha signat el conveni de col•laboració entre l'Ajuntament d'Abrera i la Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona (UB) per tal de treballar en la recerca històrica i arqueològica del jaciment del complex arqueològic de Sant Hilari.

El jaciment arqueològic de Sant Hilari d'Abrera ha estat objecte d'intervencions arqueològiques puntuals. Des de l'Ajuntament d'Abrera s' ha signat aquest conveni col•laboratiu per tal d'estudiar del conjunt arqueològic abrerenc i la realització d' un projecte de valoració integral.

Aquest estudi es portarà a terme sota l'assessorament i supervisió dels responsables científics i professors de la Universitat de Barcelona, els doctors Gisela Ripoll i Francesc Tuset, reconeguts investigadors amb una àmplia experiència en aquest àmbit i prestigi internacional.

El Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris per desenvolupar un projecte geològic i patrimonial de gran magnitud.

L'acord estableix que els professors responsables del projecte atendran les consultes i necessitats de l' Ajuntament i es comprometen a assessorar científicament el treball de camp i de laboratori, donant continuïtat als estudis arqueològics que ja s'han realitzat a Sant Hilari.

També es promourà el diàleg i les sinergies entre l'equip investigador, l'equip tècnic municipal i els diferents agents implicats, com la Diputació de Barcelona i el Servei Territorial d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.

També es vetllarà perquè la recerca i les intervencions es facin segons uns criteris científics i metodològics per tal d'assolir els millors resultats, a banda es donarà suport per a l'elaboració d'un Pla Director del jaciment.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article