El Baix Llobregat lidera la creació d’ empreses als Centres Locals de Serveis a les Empreses

Emprenedors., Economia.

Al Baix Llobregat s’ han creat un total de 917 empreses gràcies a aquest servei.
Al Baix Llobregat s’ han creat un total de 917 empreses gràcies a aquest servei.

Entre els principals serveis que els CLSE han ofert aquest 2018, destaquen els 2.293 cursos de formació empresarial, amb 25.324 participants, i les 15.669 hores impartides i la realització de 1.969 accions de foment de la cultura emprenedora.

La prestació de 77.587 serveis d’informació a persones emprenedores, l’atenció de 31.003 consultes de persones emprenedores i el suport a l’elaboració de 4.214 plans d’empresa;.

La prestació de 6.370 serveis de tramitació de subvencions o constitucions d’empreses; l’acompanyament de 9.816 projectes empresarials tant de creació com de consolidació empresarial i l’oferta de 1.935 espais d’allotjament empresarial.

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses són els departaments ubicats als ajuntaments o altres ens locals que treballen per desenvolupar el teixit empresarial del seu territori.

Fonamentalment, contribueixen a la creació, consolidació i el creixement de noves empreses i de les empreses ja existents per millorar-ne la seva competitivitat.

La seva activitat se centra a acompanyar les persones emprenedores i les empreses en els processos de gestació, creació, posada en marxa i consolidació de les seves iniciatives empresarials. Un dels serveis amb més volum de prestacions és el d’atenció a persones emprenedores i a empreses ja existents.

Concretament, el 2018 els CLSE de la demarcació de Barcelona han atès 71.831 persones emprenedores, 18.909 de les quals han estat ateses al Barcelonès, 13.936 al Baix Llobregat i 12.122 al Vallès Occidental.

També, s’han atès a 35.963 empreses, de les quals 9.922 a la comarca del Barcelonès; 9.739, al Baix Llobregat; i 7.268, al Vallès Occidental.

Actualment, els Centre Locals de Serveis a les Empreses de la demarcació de Barcelona es diferencien en funció de l’abast del seu catàleg de serveis: hi ha 76 centres de serveis a les empreses (35 de serveis avançats i 41 de serveis bàsics) i 22 altres ens locals proveïdors de serveis.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article