Esparreguera congela els sous dels membres del govern i oposició

Política.

L’ Alcalde tindrà un sou de 55.000€ anuals.
L’ Alcalde tindrà un sou de 55.000€ anuals.

El ple extraordinari d’organització va establir el règim econòmic dels càrrecs electes segons dedicacions i assistència als òrgans col•legiats així com les dotacions als grups municipals.

Quant a les retribucions del Govern, es mantenen sense canvis, tant pel que fa a l’alcaldia, amb 55.000 euros anuals, com per a les tres dedicacions exclusives del primer, segon i tercer tinents d’alcalde, que percebran 44.550 euros anuals cadascun.

La novetat és la mitja dedicació, amb un sou de 22.275 euros anuals, per al regidor d’Eduació i Cultura. Cap dels regidors amb dedicació percebrà atribucions per assistències als òrgans col•legiats.

La resta de les atribucions són les següents: 190 euros per assistir al Ple, amb un topall de 14 sessions; 95 euros per assistència a la Junta de Portaveus; 95 euros per les Comissions Informatives; i 234 per la Junta de Govern Local.

A més, hi haurà una dotació fixa de 380 euros al mes per a cada grup municipal i una de variable amb 142 euros mensuals més per cada regidor que tingui el grup.

Respecte del passat mandat hi ha augments importants en la retribució per l’assistència a la Junta de Govern Local, que es compensen amb una reducció del que es percebrà ara per assistir a les Comissions Informatives.

De la mateixa manera, es redueixen les dotacions per assistència als plens municipals i aquestes es veuen compensades per la retribució per assistir a les Juntes de Portaveus, que abans no tenien compensació.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article