IntersECCions una iniciativa al Prat per vincular educació, cultura i comunitat

Societat.

Enguany, l'Escola d'Estiu ha aplegat més de 200 membres de la comunitat educativa i cultural de la ciutat, implicats en el desenvolupament del programa.
Enguany, l'Escola d'Estiu ha aplegat més de 200 membres de la comunitat educativa i cultural de la ciutat, implicats en el desenvolupament del programa.

El programa municipal IntersECCions vol garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació i la cultura a partir del treball en xarxa entre els diferents agents implicats.

Cada final de curs, durant la seva Escola d'Estiu, es genera un espai comú de relació i trobada entre les persones de les comunitats educatives i culturals que han estat implicades en els diferents projectes i espais de treball d'IntersECCions. Enguany, un dels principals eixos de debat de l'escola ha estat com situar les persones al centre de l'acció educativa i cultural.

D'entre les 65 accions desenvolupades aquest curs, 49 són projectes de partenariat (projectes col•laboratius entre un centre educatiu i un agent extern), 4 projectes en xarxa de ciutat i 12 entorns d'aprenentatge, espais on s'intercanvien experiències i punts de vista sobre el desenvolupament d'accions similars en diferents centres educatius.

Els projectes en xarxa de ciutat van ser ideats el curs passat pels laboratoris: espais de cocreació de projectes on treballen en xarxa agents educatius, socials i culturals especialitzats en un àmbit de coneixement.

Així per exemple, del laboratori de coneixement científic i digital, va sorgir el projecte en xarxa "Investiguem, inventem per ser més sostenibles", amb què s'han promogut aplicacions tecnològiques per fer front a reptes mediambientals durant aquest curs. En el desenvolupament d'aquestes accions, s'hi s'han implicat fins a 74 comunitats educatives, culturals i socials.

Hi han participat 6 AMPA, 26 centres educatius reglats, 2 escoles ensenyaments artístics, 7 equipaments culturals, 3 entitats artístiques i 30 entitats col•laboradores de l'àmbit social.

Als centres educatius, s'han compromès en el desenvolupament del programa 310 docents, a més dels 25 tècnics de les àrees municipals de cultura i educació i 36 professionals d'educació i dinamització. A més, IntersECCions ha comptat amb el suport d'altres serveis i programes municipals.

En els diferents àmbits de coneixement del programa, aquesta xifra és de 6.009 (en projectes per a l'impuls de l'anglès), 3.319 en Educació en les Arts, 1.422 en Foment de la lectura, 314 en Coneixement de la Ciutat i 358 en Coneixement científic-tècnic i digital. Durant aquest curs, han crescut especialment els projectes de coneixement de l'anglès, de foment lectura i de l'àmbit artístic.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article