Begues i Vallirana reconeixen les noves línies de delimitació i fites comunes d'ambdós termes municipals

Societat.

Els dos municipis no han tingut problemes en reconèixer les noves delimitacions.
Els dos municipis no han tingut problemes en reconèixer les noves delimitacions.

Els representants dels ajuntaments de Vallirana i Begues i de la Direcció General de l’Administració Local es van reunir a la Sala de Plens de Vallirana per a reconèixer la línia de terme i assenyalar les fites comunes dels termes municipals de Begues i Vallirana.

Aquest reconeixement es basa en la delimitació que recull l’Edicte de 17 de maig de 2007 relatiu a la delimitació dels municipis de Begues i Vallirana, i forma part del procés d’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya, establert a l’article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

En representació de l’Ajuntament de Vallirana es va comptar amb la presència del 2n tinent d’Alcaldia i regidor de Planejament, Jordi Urrea Clos, el secretari de la Corporació, Joan Antoni Pérez Vila i el tècnic municipal, Ferran Salvo Plazas.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article