Bones sensacions a la prova pilot feta a Sant Vicenç dels Horts, Esplugues i l'Hospitalet aplicant el Pla Educatiu d’ Entorn 0-20 anys

Societat.

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha demanat la implicació de tots els ajuntaments en l’elaboració de projectes educatius de ciutat .
El conseller d’Educació, Josep Bargalló, ha demanat la implicació de tots els ajuntaments en l’elaboració de projectes educatius de ciutat .

Els primers Plans Educatius d’Entorn es van crear el 2005, a dia d’avui hi ha 128 en 109 municipis, els quals impliquen a 1.293 centres i atenen a 408.955 alumnes.

En la jornada de Presentació dels Plans Educatius d’Entorn 0-20 on hi han assistit 200 tècnics municipals i assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social de tot Catalunya, el Departament d’Educació ha presentat els nous Plans Educatius d’Entorn, que posen l’accent en la xarxa i en l’acció comunitària i que promouen l’orientació i l’acompanyament de l’alumnat des dels 0 als 20 anys, i no només en les etapes obligatòries.

El conseller Josep Bargalló ha assenyalat que “els Plans Educatius d’Entorn actuals, en la seva evolució, plantegen això: l’execució del projecte educatiu de país en el municipi. I entenem l’educació més enllà dels serveis educatius obligatoris, preobligatoris i postobligatoris”.

Bargalló ha ressaltat que la Generalitat, com a autoritat educativa del país, té la màxima responsabilitat de “bastir el projecte educatiu de país. Però s’ha de basar en projectes de ciutat i territori. No poden ser fets a l’esquena. I un projecte educatiu de ciutat s’ha de basar en els projectes educatius de centre”, ha assenyalat.

El conseller també ha apostat per l’acció comunitària i pel treball en xarxa. “No volem que cap centre educatiu no pertanyi a una xarxa compromesa amb la transformació. No volem cap centre que s’aïlli de l’aprenentatge constant en els processos d’aprenentatge”.

Tot i així, també ha assenyalat: “No ens podem permetre cap centre que estigui a fora de les xarxes, però no volem cap centre que estigui a totes les xarxes”.

La jornada ha estat inaugurada pel director general d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, Ramon Simon. “Diem que els nous Plans Educatius d’Entorn són de 0 a 20 anys perquè l’objectiu principal és que tots els alumnes, abans dels 20 anys, hagin pogut assolir una titulació acadèmica o una certificació professional. Aquest és l’èxit personal”, ha assegurat Simon en el seu parlament.

Arran de la bona acollida de l’ abans esmentat pla, el Departament d’Educació impulsa el Pla Educatiu d’Entorn 0-20 com un nou model educatiu que posa l’accent en la xarxa i que vol passar dels projectes educatius de centre als projectes d’àmbit comunitari.

Un dels objectius dels nous plans és orientar i acompanyar l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició d’etapes educatives i en el risc d’abandonament.

Durant el curs 2018-2019, s’ha posat a prova aquest nou model en cinc municipis: Tàrrega, l’Hospitalet de Llobregat (La Florida-Les Planes), Ripoll, Sant Vicenç dels Horts i Esplugues de Llobregat.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article