Millora de la seguretat viària a la BV-1468 entre Vallvidrera i Molins de Rei

Societat.

El projecte lliurat als ajuntaments de Barcelona, Sant Feliu i Molins de Rei, contempla dotar de sobreample als revolts més tancats.
El projecte lliurat als ajuntaments de Barcelona, Sant Feliu i Molins de Rei, contempla dotar de sobreample als revolts més tancats.

El projecte, amb una inversió de 1.258.873 euros i un termini d'execució de les obres de vuit mesos, preveu actuacions com dotar de sobreample en revolts tancats, amb estudi de trajectòries.

L'execució de cuneta TTR-10 als trams on la cuneta és en terres o no es troba en bon estat de conservació, les millores d'accessos al camí de la Muntanya situat al PK 10,300 i al carrer Mont d'Orsa al PK 11,750.

L'arranjament d'itinerari per a vianants al PK 7,300, l'adequació del drenatge existent per passos de fauna així com l'adequació de senyalització i barreres de protecció seguretat en tot el tram de la carretera.

La carretera BV-1468 comunica Molins de Rei amb Vallvidrera, té una longitud de 12,2 Km, en el PK 6,200 es localitza l'ermita romànica de Santa Creu d'Olorda, amb una gran àrea d'aparcament i lleure per a usuaris del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Actualment la carretera té una intensitat mitjana de 1.305 vehicles al dia. Es tracta d'una carretera de muntanya amb un traçat ple de revolts que, donat l'entorn on es troba no es planteja una millora de traçat per l'impacte que això suposaria. Tot i així s'analitzen les trajectòries en aquells revolts més conflictius per valorar la necessitat de donar el sobreample necessari.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article