Vallirana disposarà de 75.000 € per a subvencionar la diferència entre la tarifa de la zona 1 i la zona 2

Societat.

Aquests ajuts permetran compensar la diferència de preu en la compra dels títols de transport de 2 zones del sistema tarifari integrat a l’àrea de Barcelona.
Aquests ajuts permetran compensar la diferència de preu en la compra dels títols de transport de 2 zones del sistema tarifari integrat a l’àrea de Barcelona.

Per primera vegada l’Ajuntament de Vallirana obre una convocatòria per fomentar el transport públic i subvencionar la diferència dels imports entre el sistema tarifari de les zones 1 i 2.

Una decisió que es porta a terme malgrat que durant el mes de novembre el consistori va fer les gestions i accions necessàries perquè Vallirana pogués formar part de la zona 1.

També es va subscriure un conveni amb l’AMB, però finalment ni l’AMB ni l’ATM han permès que Vallirana s’hi integri en aquesta zona tarifària.

Aquests ajuts estan destinats a persones empadronades al municipi que hagin fet ús de qualsevol de les targetes de transport abans detallades.

Les persones beneficiàries han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i alhora no rebre cap altre ajut pel mateix concepte de l’Ajuntament de Vallirana.

Les sol•licituds de subvenció ja es poden presentar per registre, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), c/ Major 329, mitjançant un model d’instància específica. Cal adjuntar la documentació que es demana a les bases, i es poden presentar fins al 15 de novembre de 2019 inclòs.

Els imports de la subvenció per cadascun dels títols presentats seran els següents: T – Mes: 18,70€, T – Trimestre: 51,20€, T - Jove: 37,00€, T – Mes FM/FN general: 14,95€, T - Mes FM/FN especial: 9,35€, T – Trimestre FM/FN general: 40,95€, T – Trimestre FM/FN especial: 25,60€, T- Jove FM/FN general: 29,60€ i T- Jove FM/FN especial: 18,50€.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article