Unanimitat a Esplugues per modificar els tres grans sectors industrials de la localitat

Economia.

Esplugues vol reordenar i potenciar les seves zones industrials.
Esplugues vol reordenar i potenciar les seves zones industrials.

En la sessió del Ple ordinari de juliol s’ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) als tres sectors industrials de al ciutat: El Gall, La Plana i Montesa.

Després que el 17 d’octubre de 2018, el Ple l'aprovés de manera inicial, ara s'han aprovat provisionalment per unanimitat el document i la seva posterior tramesa al conseller de Territori i Sostenibilitat per a la seva aprovació definitiva, previ informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità.

Durant el període d’informació pública, només s’han presentat diversos escrits d’al•legacions en el cas del Gall, que han estat analitzats i informats pel personal tècnic redactor del document i pels Serveis Tècnics municipals i s’han aprovat en la sessió plenària.

Per altra banda, s’ha aprovat rescindir el contracte per a la construcció de l’Auditori, i iniciar la tramitació del procediment administratiu per a la resolució del contracte d’obres per a la construcció de l’Auditori-Teatre i l’aparcament soterrani a la plaça Catalunya, a instància de l’empresa contractista, Vías y Construcciones SA. Hi han votat a favor PSC, ERC, ECP i PP, mentre que Cs ha votat en contra.

Amb la voluntat de reprendre l’execució de les obres de construcció de l’Auditori-Teatre i l’aparcament a la plaça Catalunya, al novembre de 2018 es van iniciar les actuacions negociadores entre la direcció facultativa municipal i l’empresa contractista per redactar el nou projecte modificat, adaptat a les noves necessitats tècniques i econòmiques que requerien aquestes obres.

En el moment de presentar a l’empresa contractista el nou projecte modificat de les obres perquè donés la seva conformitat, aquesta va presentar escrit en el qual instava l’Ajuntament d’Esplugues a l’inici del corresponent expedient per declarar la resolució d’aquest contracte, en no veure satisfetes les seves pretensions econòmiques.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article