La taxa de supervivència de les empreses que van rebre assessorament de l'Ajuntament de Sant Feliu és d’un 73,7%

Economia.

Tres de cada quatre empreses creades amb el suport de l'Ajuntament es mantenen tres anys després.
Tres de cada quatre empreses creades amb el suport de l'Ajuntament es mantenen tres anys després.

La xifra supera en deu punts la mitjana de la comarca, establerta en un 63,7%, i gairebé en catorze al 59,8% de tota la demarcació de Barcelona, que inclou aquells negocis assessorats pels centres locals de serveis a empreses.

En el cas de Sant Feliu les empreses, comerços i persones emprenedores compten des del 2014 amb el Servei de consolidació empresarial, que assessora durant els tres primers anys de vida els negocis generats amb el suport del Servei de creació d'empreses.

D'aquelles que continuen la seva activitat, un 50% ha facturat fins a 50 mil euros en l'últim any, i un altre 21,4% més de 200 mil, donant treball de mitjana a 2,4 persones.

Pel que fa a les perspectives de futur, el 92,9% assegura que l'empresa té bones perspectives de cara a l'any vinent, mentre un 7,1% les considera regulars.

El perfil mig del promotor empresarial és el d'una persona d'entre 25 i 44 anys, i majoritàriament (89,5%) amb estudis secundaris. Les xifres d'anteriors estudis de supervivència evidencien l'evolució positiva d'aquest índex a Sant Feliu, i la incidència del Servei de consolidació des que es va posar en funcionament al 2014.

Tal com es reflexa en el gràfic adjunt, s'ha passat d'un 41,4% de taxa de supervivència al 2011 a un 62,5% a l'any 2014, coincidint amb la posada en marxa d'aquest servei, fins arribar al 73,7% del darrer informe.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article