Esplugues tindrà 1.059 habitatges nous amb protecció oficial gràcies a l’ ARE Montesa

Societat.

Igualment,  es distribuiran els pisos amb protecció dins de l’àmbit de l’ARE per configurar un veïnat divers.
Igualment, es distribuiran els pisos amb protecció dins de l’àmbit de l’ARE per configurar un veïnat divers.

La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC), presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha donat el vistiplau definitiu a la modificació del planejament de l’àrea residencial estratègica.

L’objectiu és introduir canvis en la tipologia, usos i disposició dels edificis que s’hi construiran per garantir-ne la diversitat i la qualitat, així com potenciar un recorregut continu pels espais lliures.

Les ARE són nous eixamples que es van planificar a diverses ciutats catalanes i que han d’oferir habitatge, amb un pes important dels de protecció oficial, equipaments, comerç i espais lliures de qualitat. A l’àmbit on es construirà l’ARE Montesa, de més de 10 hectàrees, se situava l’antiga fàbrica de motocicletes del mateix nom.

Actualment, separa els teixits residencials de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat i és, per tant, un punt estratègic i ben comunicat de l’àrea metropolitana.

A l’ARE Montesa es preveu construir un total de 2.105 habitatges, dels quals 1.059 seran amb protecció oficial, la modificació aprovada introdueix canvis substancials respecte la proposta inicial pel que fa a la tipologia de l'habitatge.

Així, inicialment no es preveien habitatges de lloguer i ara, gràcies als acords entre Generalitat, Ajuntament i propietat dels terrenys, el 75% dels pisos protegits, un total de 795, tindran aquesta modalitat.

L’objectiu és donar resposta a les necessitats d'accés a l'habitatge així com a les polítiques socials en aquesta matèria. També s’optimitzarà la qualitat de tots els habitatges modificant-ne la tipologia i la situació per garantir un bon assolellament i una adequada ventilació.

Finalment, s’adapta el planejament a la legislació ambiental per introduir el concepte d’edificis més eficients energèticament. L’ARE tindrà més de 26.800 m2 de zones verdes distribuïdes en un recorregut continu que enllaçarà places, rambles i jardins.

Aquests espais lliures, a més, se situaran més a prop de les plantes baixes residencials i dels recorreguts de passeig que de les carrers amb trànsit rodat. Els nous equipaments previstos també es redistribueixen per tot l’àmbit de l’ARE, perquè l’activitat que generen es reparteixi.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article