Impuls al Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell

Societat.

Segons les clàusules aprovades el preu de licitació és de 2.537.000 euros i la durada màxima de la concessió de 25 anys.
Segons les clàusules aprovades el preu de licitació és de 2.537.000 euros i la durada màxima de la concessió de 25 anys.

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha aprovat el tràmit definitiu per a la concessió de les tasques de gestió i explotació del Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell per millorar la seva gestió.

El conseller Chakir El Homrani ha anunciat l’obertura del procés de licitació del contracte que garantirà el funcionament del centre com a espai de formació integral del sector de l’automoció.

Les operadores interessades poden presentar les seves propostes fins el proper 30 de setembre, data a partir de la qual s’obrirà el procés d’adjudicació a través del Servei públic d’Ocupació de Catalunya que és el titular del CFPA.

Un cop feta l’adjudicació es constituirà també un òrgan de supervisió de l’execució del contracte que en farà el seguiment i les propostes formatives. Aquesta òrgan es reunirà el proper mes de setembre per fer un seguiment i avaluació del procés de licitació.

El Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell (CFPA) abastarà l’FP inicial i l’FP per a l’ocupació adreçada tant a persones treballadores desocupades com en actiu.

També inclourà formació programada per les empreses, que ha de constituir un dels pilars de creixement del centre i aportar un alt grau d’especialització formativa.

La seva posada en marxa consolidarà la competitivitat del sector de l’automoció i de les pròpies empreses, millorant la seva productivitat i ajudant a la creació de llocs de treball i a la qualificació i requalificació contínua de les persones.

La formació professional inicial s’implantarà mitjançant la modalitat dual, que és la que comporta més bons resultats pel que fa al grau d’inserció i prestigi entre les empreses.

Aquest model fomenta un procés integrador, gràcies a l'oportunitat que té l’alumnat de formar-se i conèixer de primera mà la realitat del món laboral.

El component professional pràctic s'adquireix tant en l'empresa com en el centre de formació té per objecte impulsar i estendre entre empreses i persones treballadores, tant desocupades com ocupades, una formació que respongui a les seves necessitats de qualificació i competitivitat i contribueixi al desenvolupament econòmic i a la cohesió social del país.

L’oferta formativa es basarà en accions de formació que condueixen a l’obtenció d’un certificat de professionalitat, en especialitats del catàleg vigent d’especialitats, i/o la implantació d’itineraris formatius.

Els certificats que s’oferiran en format modular quan s’escaigui respondran a les necessitats de qualificació professional demandades per les empreses i estaran adreçades a les persones demandants d’ocupació o que volen millorar la seva qualificació.

L’oferta de Formació professional per l’ocupació abastarà un mínim de 7.000 hores de formació anual que es concretaran en el pla de formació.

L’ FP a demanada de les empreses estarà configurat per l’activitat formativa que realitzi el centre per encàrrec de les empreses del sector, les activitats podran abastar des d’un curs adaptat del catàleg de qualificacions fins a una acció a demanda basada en un sistema de producció d’una empresa concreta.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article