La normativa de tinença d’ animals d’ Esplugues s’ endureix i obligarà a censar els animals genèticament

Societat.

Esplugues demana civisme i responsabilitat als propietaris d’ animals.
Esplugues demana civisme i responsabilitat als propietaris d’ animals.

Les sancions més altes seran de 20.000€ per fer-los servir en baralles i 1.500€ per anar sense morrió, una de les més freqüents, no recollir les deposicions, es situa en els 300€.

La nova ordenança reguladora de la tinença d'animals a Esplugues, que ha entrat en vigor a mitjan aquest any, substitueix a l'anterior, de fa 20 anys, per a adaptar-la sobretot als "canvis de mentalitat social en relació amb la convivència ciutadana", segons diu el text.

És objecte d'aquesta ordenança "regular la protecció, el control i la tinença d'animals dins del terme municipal d'Esplugues i, especialment, la interrelació entre les persones i els animals en aspectes de convivència humana i en activitats d'esbarjo i lucratives amb un doble objectiu: la protecció de la convivència, la seguretat i la salut de les persones, i la protecció i el benestar dels animals".

L'obligació d'identificar mitjançant ADN als animals de companyia és una de les novetats. Respecte al comportament d'aquests animals en la via pública es regula com han d'anar subjectes, així com l'obligació de recollir les seves deposicions i de netejar les seves miccions amb aigua (vegeu quadres adjunts).

Comentaris

Comenta aquest article