Castelldefels ofereix als propietaris de pisos buits cedir-los perquè siguin rehabilitats i llogats a persones en situació d'exclusió

Societat.

Castelldefels vol potenciar el lloguer social.
Castelldefels vol potenciar el lloguer social.

Aquest programa de cessió d'habitatges per a lloguer social, que gestiona l'Oficina Local d'Habitatge i que ha estat impulsat per la Regidoria d'Habitatge, es posa en marxa en col•laboració amb la fundació Hàbitat 3, la gestora d'habitatge social impulsada per la Taula del Tercer Sector.

Aquesta fundació treballa en xarxa amb les administracions publiques i entitats socials per ampliar el parc d'habitatges de lloguer social que es destinen a les persones menys afavorides. Les persones propietàries d'un habitatge buit tenen ara l'oportunitat de signar un contracte de cessió temporal.

Si es necessari, l'habitatge s'adequa i es rehabilita en aquests termes: un 10% del cost de les obres va a càrrec del programa. El 90% restant es descompta, de manera mensual, de l'import del lloguer que rep el propietari.

Un altre benefici social que permet fomentar la participació en el programa és que aquests treballs de rehabilitació o adequació de l'habitatge el realitzaran empreses d'inserció i entitats socials que donen feina a persones amb dificultats d'inserció al mercat laboral.

També es facilita als propietaris la tramitació a càrrec del programa de la certificació energètica (CEE) i de la cèdula d'habitabilitat (CH). Una vegada condicionat, l'habitatge que fins ara era buit es posa a disposició de persones i famílies de Castelldefels en situació de vulnerabilitat, i el programa ofereix als propietaris totes les garanties de cobrament.

El programa fa un seguiment social de les persones que s'hi instal•len i els ofereix acompanyament en processos com la inserció laboral o la mediació.

Als propietaris, el programa els ofereix un lloguer més segur, ja que és l'Ajuntament qui dona garantia de cobrament de la renda pactada, a mes del finançament de les obres de rehabilitació esmentades.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article