L’ Ajuntament d’ Esparreguera comunica que tancarà el Mercat Municipal

Societat., Economia.

Aquest tancarà amb data màxima de 18 de març de 2020, quan finalitza la concessió de les 5 parades que encara hi mantenen l’activitat.
Aquest tancarà amb data màxima de 18 de març de 2020, quan finalitza la concessió de les 5 parades que encara hi mantenen l’activitat.

La Regidoria de Comerç ha comunicat als paradistes que no renovarà les seves llicències tenint en compte la insostenibilitat econòmica de l’equipament, originada per la seva baixa ocupació, i emprendrà un projecte per a redefinir-ne els usos i dinamitzar-ne l’ocupació abans de la seva reobertura.

El Mercat Municipal és un edifici centenari, catalogat, que data de l’any 1911. Disposa de 20 punts de venda i 559 m2 de superfície comercial.

El cost anual del seu manteniment és de 87.000 euros i els ingressos que genera amb l’actual nivell d’ocupació són de 24.000 euros. Prop del 28% de la despesa es cobreix mitjançant els rebuts dels paradistes mentre que el 72% restant correspon a l’aportació de l’Ajuntament.

Segons els cercles de comparació intermunicipal de la Diputació de Barcelona 2018, aquesta proporció és pràcticament inversa en la resta de municipis, on de mitjana el percentatge d’autofinançament se sitúa en el 73% i l’aportació dels Ajuntaments és del 25%.

Afegit a la insostenibilitat econòmica de l’equipament, des de la Regidoria de Comerç s’afirma que per a poder continuar amb el model actual de Mercat Municipal s’haurien de realitzar inversions per a substituir les finestres i reparar les cambres frigorífiques, a més a més de preveure un dipòsit per a despeses extraordinàries.

D’altra banda, segons la consultora USTE, la reforma integral del Mercat per continuar duent-hi a terme l’activitat comercial se situaria entre mig milió i un milió d’euros.

Cal destacar que des de la Regidoria de Comerç s’han dut a terme diferents iniciatives per a dinamitzar el Mercat sense que cap d’elles hagi tingut un efecte positiu per a la continuïtat de l'equipament.

A nivell administratiu, s’ha dut a terme la licitació per a la concessió demanial de 5 parades, que va quedar deserta, i ha atorgat diferents llicències temporals; i, de cara a la ciutadania, ha impulsat diferents tallers de cuina i campanyes de dinamització per incentivar-hi el consum.

Amb tot, al llarg de 2019 s’han produït fins a 9 tancaments de parades que tenien llicència en curs, algunes d’elles obtingudes recentment de forma provisional, fins a deixar l’equipament amb les actuals 5 parades.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article