Pla per millorar la qualitat de l’aire a Sant Andreu de la Barca

Salut.

Un altre dels aspectes destacats seria promoure les tècniques de conducció eficient i impulsar la mobilitat elèctrica.
Un altre dels aspectes destacats seria promoure les tècniques de conducció eficient i impulsar la mobilitat elèctrica.

Es tracta d’un document supramunicipal i redactat per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona que afecta a 13 municipis de la zona i que tenen característiques similars a Sant Andreu.

Els municipis que comparteixen amb Sant Andreu de la Barca aquest pla són una desena de localitats de l’ entorn de la comarca del Baix Llobregat i Castellbisbal (Vallès Occidental).

Els responsables d’aquestes localitats, especialment castigades pel trànsit i amb problemàtiques similars, van demanar suport a la Diputació per elaborar un document que assenyalés el camí a seguir.

Fruit d’aquesta feina és aquest pla que ara s’aprova i que estarà vigent fins 2025. El primer pas ha estat saber quina era la situació d’aquesta zona del país, és a dir, fer una diagnosi per saber quin era el punt de partida i a partir d’aquí establir les mesures que s’havien de dur a terme.

En aquest cas, cal assenyalar que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va ser un dels pioners a elaborar el seu Pla d’acció municipal per a la millora de la qualitat de l’aire, que es va aprovar el setembre de 2015 i que ja apuntava algunes mesures.

D’aquest estudi es dedueix que cal restablir la qualitat de l’aire referent als contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), dos elements que tenen el seu origen fonamentalment en el trànsit.

El pla apunta les mesures que cal dur a terme per aconseguir aquest objectius, que, en alguns casos, ja s’estan aplicant i el pla apunta el grau de compliment de les mateixes.

En el cas de Sant Andreu de la Barca, per exemple, es preveu reduir la contaminació en zones escolars i altres zones vulnerables amb criteris de pacificació; actuar en la millora de l’accés als polígons industrials i altres centre de generació de mobilitat; promoure la instal•lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics o donar suport a una petició per demanar l’aplicació d’una velocitat màxima de 90 quilòmetres per hora a totes les vies de l’Àrea Metropolitana.

També es donaria suport a una petició al Ministeri de Foment per demanar una bonificació del peatge de Martorell per als vehicles menys contaminants i d’alta ocupació; reforçar els serveis de transport urbà cap a les estacions ferroviàries i promoure l’ús dels aparcaments dissuasoris; o elaborar un pla de promoció de l’ús de la bicicleta.

Un dels aspectes més destacats és afavorir la mobilitat i l’intercanvi de mitjans de transport. Per això s’aposta per fomentar la intermodalitat de la bicicleta amb els transports públics.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article