Malgrat la manca d’ aigua des de fa mesos l’ aqüífer del Llobregat gaudeix de bona salut

Societat.

Un 2019 molt sec, sobretot a l’estiu, ha provocat un descens de més de 200 hm3, amb les reserves al 57%
Un 2019 molt sec, sobretot a l’estiu, ha provocat un descens de més de 200 hm3, amb les reserves al 57%

L’any hidrològic 2018-2019, que inclou l’efecte de les pluges i l’evolució dels recursos hídrics entre els mesos d’octubre, ha evidenciat dos contrastos, amb un final de 2018 força humit i un 2019 molt sec, sobretot a partir dels mesos d’estiu.

Això ha provocat que, en el conjunt global de les conques internes, s’hagi passat d’un volum de reserves del 86% (gairebé 600 hm3) de finals de 2018 al 57% (395 hm3) actual, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

En les masses d’aigua subterrànies hi ha comportaments molt diferenciats. Els aqüífers que es gestionen conjuntament amb fonts alternatives, com és el cas de la Vall Baixa del Llobregat o la Vall Baixa de la Tordera, els quals es mantenen en situació òptima d’explotació.

Cal tenir en compte, també, que des de l’abril de 2018 s’està injectant aigua regenerada a l’aqüífer del delta del Llobregat, amb l’objectiu d’evitar la intrusió d’aigua de mar.

Per altra banda cal recordar que des de finals de setembre, amb el volum embassat al sistema Ter-Llobregat per sota del 60% (367 hm3), s’ha incrementat el nivell de funcionament de les dessalinitzadores, fins al 70 % en la planta del Llobregat (140.000 m3/dia) i fins al 75% a la planta de la Tordera (43.200 m3/dia).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article