El Govern vol unificar la imatge de les policies locals i els codis de conducta

Societat.

El Govern ha aprovat la realització d’una consulta pública prèvia al decret.
El Govern ha aprovat la realització d’una consulta pública prèvia al decret.

L’aprovació d’aquest decret pretén la regulació íntegra de la imatge corporativa de les policies locals, és a dir, tots els elements distintius i d’identificació d’aquests cossos policials, així com de les actituds i conductes dels policies, relacionats amb les seves funcions.

La nova disposició reglamentària també permetrà vetllar perquè les relacions dels membres dels cossos de policia local amb la comunitat i entre els mateixos policies siguin adequades, regulant les actituds i conductes, per tal de millorar, no només la imatge dels agents, sinó també la seva pròpia seguretat.

Així mateix, la nova regulació comportarà una homogeneïtzació de les policies locals per aconseguir la identificació d’una sola policia dins el marc de la policia integral que forma part del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Aquesta regulació suposarà una adaptació i adequació dels mitjans materials de les organitzacions policials a les previsions de la disposició reglamentària, en el sentit d’adquirir la uniformitat comuna i/o adaptar la flota dels vehicles.

La nova iniciativa també podria comportar l’adaptació dels reglaments interns de les policies locals o altra normativa interna de l’ens local, no només al tipus d’uniformitat sinó també a les normes de conducta establertes en el reglament.

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, la nova iniciativa pot comportar una anàlisi i revisió de la normativa pròpia de les policies locals, i en concret de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals, per tal d’adaptar-la a les necessitats i realitats socials actuals.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article