El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona abans de final d'any

Salut.

Aquesta mesura implica fins a 21 municipis del Baix Llobregat, especialment als més propers a la capital catalana.
Aquesta mesura implica fins a 21 municipis del Baix Llobregat, especialment als més propers a la capital catalana.

El Primer Congrés de l’Aire, impulsat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Sabadell, aplega entre dijous i divendres a Fira Sabadell, 95 ponents de relleu científic nacional i internacional que exposaran la darrera hora de l’estat de la qüestió ambiental.

El nou PAMPQA inclourà per primera vegada contaminants com l’ozó troposfèric (O3) que, amb la perspectiva de l’augment dels estius càlids i amb forta radiació solar que comportarà el canvi climàtic, es preveu que pugui anar a l’alça si no s’hi estableixen encara més mesures de les que s’apliquen actualment.

De fet aquest estiu passat hem tingut fins a set superacions del llindar d’alerta per ozó, molt vinculades a les altes temperatures, un dels factors que influeixen en la creació d’aquest contaminant secundari.

Justament afavorir la reducció dels contaminants primaris que fan falta per crear l’ozó és una de les accions que impulsa la Generalitat a l’entorn de Barcelona.

Ho fa a través de mesures que minven les emissions dels òxids de nitrogen (NOx), un contaminant molt vinculat al trànsit, o d’altres, de caire més industrial, que contenen les emissions de compostos orgànics volàtils (COV), un altre precursor de l’ozó.

Paral•lelament al PAMQA, el Departament treballa en l’elaboració de la que serà la nova Llei de protecció de l’ambient atmosfèric, que actualitzarà la normativa de 1983.

La Llei adequarà el marc normatiu propi en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric a la realitat jurídica, social i tècnica actual per garantir la seguretat jurídica, augmentarà l’eficiència en la gestió de la política de protecció de l’ambient atmosfèric, i se centrarà a reduir la contaminació atmosfèrica, sonora i odorífera a Catalunya.

Així, el nou text recollirà aspectes com les zones de baixes emissions i inclourà altres formes de contaminació que no s’havien contemplat fa 36 anys.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article