Sant Vicenç dels Horts la Unió d’Empreses i PIMEC signaran un conveni per millorar el desenvolupament de les Pimes

Economia.

L’objectiu és promocionar accions destinades a la generació d’activitat econòmica i ocupació que es desenvoluparà al llarg de 2020.
L’objectiu és promocionar accions destinades a la generació d’activitat econòmica i ocupació que es desenvoluparà al llarg de 2020.

D’aquesta manera les tres institucions compartiran tota la informació de projectes i activitats encaminades a la promoció econòmica, així com treballaran conjuntament en el disseny i execució de programes en aquest sentit. Gràcies a aquest acord les tres institucions realitzaran accions de manera conjunta a partir dels següents eixos estratègics:

• Desenvolupament del programa de transformació digital en la ciutat.

• Establiment i regulació de la col•laboració i suport de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la Unió d’Empreses de Sant Vicenç dels Horts amb PIMEC per al desenvolupament del projecte “suport a l’empresa familiar” dirigit a assegurar la continuïtat d’aquesta tipologia d’empresa.

• Accions de promoció i foment, entre la població activa, de la cultura de la formació al llarg de la vida, amb desenvolupament d’accions específiques segons necessitats dels diferents col•lectius (plantilla de base, equips directius, etc.).

• Accions d'intercanvi d'informació quantitativa i qualitativa, així com també de difusió de les accions comunes que es realitzen.

• Impuls d'accions de sensibilització al servei de les empreses, entitats i institucions, orientat a la promoció dels valors socials com els de protecció i desenvolupament dels col•lectius més desfavorits.

D’aquesta manera, les tres institucions participaran en els projectes, comissions, trobades i grups de treball que es proposin per tal de dinamitzar l’activitat econòmica de la ciutat, i faran difusió de les actuacions que dissenyin per tal que la ciutadania i el teixit empresarial en participin.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article