Acord per un ERO que afecta a 60 llocs de treball a la factoria Bayer de Sant Joan Despí

Economia.

Dilluns es comunicava a les treballadores i treballadors sobre l’ERO assolit i l’ acord amb la direcció.
Dilluns es comunicava a les treballadores i treballadors sobre l’ERO assolit i l’ acord amb la direcció.

CCOO fa una valoració positiva de l’acord, ja que ha permès reduir l’afectació de l’expedient i s’han aconseguit les millors condicions possibles per a les persones afectades, a més d’incloure un nou concepte d’indemnització.

L’acord preveu l’extinció de 60 llocs de treball, i no els 75 plantejats inicialment, i deixa fora de l’expedient els membres d’una mateixa parella, el personal que tingui acreditada una discapacitat igual o superior al 44% i les dones víctimes de violència de gènere.

També estableix la creació d’una borsa de treball per si hi hagués un possible lloc de treball en altres empreses del grup i un pla de recol•locació per ajudar les persones afectades a reincorporar-se al món laboral, que tindrà una durada de 9 mesos.

En l’apartat econòmic, per als treballadors i treballadores menors de 55 anys s’ha pactat una indemnització equivalent a la de l’acomiadament improcedent, més una dotzena part del salari fix brut anual.

En el cas dels treballadors i treballadores que tenen a partir de 55 anys s’estableix un pla de prejubilacions amb un complement fins al 70% del salari fins als 58 anys i, a partir d’aquesta data, se’ls garanteix la pensió com si tinguessin l’edat de jubilació.

Per a totes les persones afectades s’estableix, a més, una paga mensual equivalent a un 1% del salari fix brut anual per cada mes de permanència a l’empresa des de gener de 2020 fins que es faci efectiu l’acomiadament. Si s’allarga més la data prevista per a l’acomiadament, aquesta paga mensual s’incrementarà fins a un 1,5%.

Finalment, les persones que tenen una ajuda de l’empresa per tenir ascendents o descendents a càrrec, o la parella, amb una discapacitat superior al 44% cobraran la quantitat de 4.500 euros en un sol pagament.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article