L’ AMB aprova un pressupost pel 2020 de quasi 2.000MEUR dels que només 296 seran pel transport públic

Societat.

Els comptes reorienten algunes partides, “per tal d’avançar cap a la redistribució de recursos, la cohesió i la justícia social i la reactivació econòmica.”
Els comptes reorienten algunes partides, “per tal d’avançar cap a la redistribució de recursos, la cohesió i la justícia social i la reactivació econòmica.”

El pressupost general de l’AMB l’integren el de la mateixa entitat, que ascendeix a 826 M€, el del seu organisme autònom, l’Institut Metropolità del Taxi (IMT).

El de l’entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i els de les societats de les quals participa, íntegra o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Projectes i serveis de mobilitat, SA, TMB, AMB Informació i Serveis, SA.

També del consorci adscrit a l’AMB, l’Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Consorci Besòs Tordera.

El pressupost general de l‘AMB assoleix, en termes consolidats, un total de 1.989 milions d’euros, i compleix els objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera.

En termes quantitatius, és el tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrere dels de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

Es tracta de l’instrument que permet planificar i avaluar l’actuació del govern metropolità, orientada als objectius enumerats en l’Acord de Govern 2020-2023.

Aquest pressupost s’aprova en ple procés de redacció del Pla d’Actuació Metropolità, que concretarà aquests objectius en accions més concretes.

Una de les novetats és la incorporació progressiva dels béns, serveis, personal i recursos procedents del traspàs de competències de l’extint Consell Comarcal del Barcelonès.

Concretant en el sector del transport que és que ha generat més polèmica ja que s’ han apujat impostos per millorar-lo, sobta que només sigui un 20%, l’assignació de recursos més destacable és la vinculada als serveis de gestió indirecta de transport públic: 128,51 M€ i l’aportació a l'ATM com a ens consorciat és de 157,27 M€.

Les xifres de despesa referides a altres serveis de transport públic (aportacions per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa i tarifació social del transport) suposaran una despesa de 41,88 M€.

Pel que fa a la mobilitat i la sostenibilitat, les inversions tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de l’aire a la metròpolis, amb diferents serveis i línies d’actuació, i s’articulen al voltant del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), amb un pressupost combinat de 9,2 M€.

El PMMU inclou actuacions en punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, o electrolineres (manteniment i inversió), estudis i treballs vinculats a l’adaptació de la via pública, promoció de la bicicleta elèctrica i actuacions i assistències tècniques de mobilitat sostenible.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article