El nou pressupost d’ Esparreguera ascendeix a 23 milions d'euros i és un 2% superior al de 2019

Política.

Van ser aprovats amb els vots favorables de l'equip de govern, format pel PSC i Esparreguera en Comú, i el suport de Junts per Esparreguera.
Van ser aprovats amb els vots favorables de l'equip de govern, format pel PSC i Esparreguera en Comú, i el suport de Junts per Esparreguera.

Es tracta dels primers pressupostos del mandat amb la majoria de govern de socialistes i comuns, als quals es va afegir el suport del regidor Jordi Mestres, de Junts per Esparreguera.

Aquesta formació i el govern municipal van pactar el vot favorable als pressupostos a partir d'un acord que preveu la creació de diferents meses de treball al voltant de la Residència Municipal de Can Comelles, la millora de la via pública i les inversions amb el romanent de tresoreria.

El pressupost 2020 de l'Ajuntament d'Esparreguera ascendeix a 23.065.981,76 euros i és un 2% superior al de l'exercici que estem a punt de tancar.

Els increments de despesa més significatius es concentren en el capítol de personal –que s'apuja un 4,17%– i en la consignació per als serveis socials –que augmenta un 14,7%–, mentre que la regidoria de Cultura, amb 30.000 euros, i la regidoria d'Aigua, Energia i Residus, amb 33.000, també veuen ampliada la seva dotació.

La previsió d'ingressos s'incrementa en 473.000 euros bruts mitjançant un augment de la recaptació d'impostos, el nou pressupost preveu 300.000 euros per a dedicar a inversions, 200.000 dels quals seran destinats a inversions participatives.

Els comptes per al 2020 presenten un increment del 4,17% en el Capítol 1, de Despeses de Personal, per al qual s'han consignat 10,95 milions d'euros.

Aquest augment, xifrat en 438.935 euros, s'explica pels increments retributius del 3% pactats per l'any 2020 en l'acord per la millora de l'ocupació pública a tot l'Estat i pels pagaments que l'Ajuntament ha de fer a la Seguretat Social pels anys en que anticipen la jubilació els agents de la policia local.

L'altre focus de despesa destacat en els nous pressupostos el trobem en les partides destinades als serveis socials, que creixen un 14,7% i situen la dotació en els 3.422.000 euros.

Aquest augment, estimat en 440.000 euros, resulta d'incrementar els fons destinats a la gestió de la Residència Municipal de Can Comelles i la posada en funcionament de la Unitat de Convivència.

Pel que fa a regidoria de Cultura, s'han consignat 30.000 euros per a promoure la programació de noves activitats en l'àmbit de les arts escèniques, una dotació que es veurà complementada amb la incorporació, a mitja jornada, d'un/a tècnic/a de cultura.

En l' apartat de neteja viària, la consignació és de 250.000 euros, la mateixa que l'any 2019, amb la novetat que en el nou exercici es preveu executar part important d'aquest pressupost a partir de l'adjudicació del contracte, prevista per al primer trimestre de 2020.

Finalment, pel que fa a la gestió dels residus, els nous comptes preveuen incrementar 33.000 la despesa en recollida i transport d'escombraries mitjançant una modificació de contracte amb Servitansfer, l'empresa concessionària del servei, per augmentar la freqüència de recollida als barris de Mas d'en Gall i Can Rial.

El capítol d'inversions passa dels 100.000 euros consignats el 2019 als 300.000 euros pressupostats per al nou exercici. D'aquests, 200.000 euros seran destinats a un nou procés d'inversions participatives, a través del qual, al igual que l'any 2018, la ciutadania podrà fer propostes vinculades a inversions en equipaments, espai públic i mobiliari urbà.

Els 100.00 euros restants en aquest capítol d'inversions per al 2020 s'han previst en concepte d'equipaments i aplicacions informàtiques.

Comentaris

Comenta aquest article