AENA veta a CCOO a l’ Aeroport de Barcelona

Societat., Economia.

CCOO demanda a AENA exigint un local a l'Aeroport.
CCOO demanda a AENA exigint un local a l'Aeroport.

El passat desembre de 2019, CCOO va interposar una demanda contra AENA reclamant-li el dret a la cessió d’un local sindical a l’Aeroport de Barcelona, dirigit a aquelles persones treballadores d’empreses agrupades o vinculades per raons organitzatives, per poder realitzar les funcions pròpies d’assessorament, tutela, informació i organització.

Segons Josep Maria Romero, secretari general de CCOO del Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf: “Estem davant d’un conflicte de caràcter estratègic i una disputa de llarg abast."

I continua, "l dret laboral i el sindicalisme hem de trobar fórmules per arribar a aquells segments perifèrics i més vulnerables del món laboral; víctimes de l’increment exponencial d’un model de precarietat laboral basat en l’externalització productiva mitjançant la subcontractació en cadena per devaluar les condicions, intensificat per les successives regressions del nostre marc legislatiu que va trencar els fràgils equilibris aconseguits durant dècades de diàleg social”.

Aquests demanen, “el dret a un local sindical per tutelar, atendre i informar aquells espais més precaris: és important pel factor simbòlic d’aquesta gran infraestructura al Baix Llobregat i a Catalunya.”

El nombre de persones treballadores pot oscil•lar entre 16.000 i 22.000 en funció d’una gran estacionalitat, en no menys de 300 empreses, centres de treball i altres realitats de petites empreses, algunes sense centre de treball definit i la gran majoria fruit d’un procés accelerat de desarticulació i externalització productiva creixent.

CCOO també pretén guanyar aquest espai per donar estabilitat i permanència física per garantir informació permanent, tutela i assessorament, el dret a la negociació col•lectiva i a la representativitat; incidir en els plans de prevenció de riscos, avaluació i vigilància i fer efectiu el control de les condicions de treball dels plecs de condicions que elabora AENA per a les empreses subcontractades.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article