Un comitè de científics i d’experts en salut avaluarà l’efectivitat de la Zona de Baixes Emissions

Salut.

La iniciativa és de l’ Ajuntament de Barcelona.
La iniciativa és de l’ Ajuntament de Barcelona.

Es farà a la ciutat de Barcelona i a tota la zona afectada, incloent els municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Ho farà amb el doble encàrrec de mesurar amb detall la millora de la qualitat de l’aire i, també, quin és l’impacte en la salut de les persones.

El grup estarà format per tècnics en qualitat ambiental, mobilitat i salut de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’AMB i l’Agència de Salut Pública de Barcelona, però també per científics de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua que forma part del Consell Superior d’Investigacions Científiques i de l’Institut de Salut Global. Aquesta avaluació serà coordinada per l’ASPB.

El comitè de científics i experts s’ha compromès a analitzar amb detall els registres dels diferents tipus d’estacions de mesura dels diferents tipus de contaminants i a elaborar informes monogràfics cada sis mesos.

Igualment, farà informes exhaustius per avaluar la ZBE 12 mesos i 24 mesos després de la seva posada en marxa per recollir així en quina magnitud ha variat cadascun dels contaminants i quin és l’impacte en salut que es pot atribuir a aquesta circumstància.

Ara bé, Barcelona no parteix de zero en l’anàlisi de la relació entre contaminació i salut. L’ASPB ja avalua anualment la qualitat de l’aire i ha constatat repetidament en els seus informes que la ciutat supera de forma continuada des de fa dues dècades els nivells de referència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5).

També ha calculat que el 48% de la població de Barcelona està exposada a nivells de NO2 superiors als que recomana l’OMS i fins al 95% pel que fa als nivells de PM10.

En relacionar la contaminació amb la mortalitat atribuïble, l’ASPB conclou que entre els anys 2010 i 2018 s’han produït, de mitjana, 424 morts anuals exclusivament atribuïbles a un excés de partícules PM2,5 a la ciutat de Barcelona.

Durant l’últim any amb dades, el 2018, s’haurien produït com a mínim 351 morts per aquesta causa i aquest contaminant concret. Els càlculs de l’ASPB indiquen també que aquest impacte en la salut es deu a l’exposició crònica i continuada als nivells habituals de contaminació atmosfèrica, produïda sobretot per les emissions del trànsit, i no tant a episodis de contaminació concrets.

La conclusió, per tant, és que una gestió restrictiva del trànsit amb mesures permanents i estructurals servirà per reduir la presència de contaminants en l’aire i, addicionalment, per protegir la salut de les persones, especialment d’aquelles més vulnerables com són la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques.

De fet, l’estimació prèvia d’un estudi de Barcelona Regional xifra en un 15% la reducció estimada de les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) ja durant el primer any d’implantació de la ZBE.

Això equivaldria a una reducció de la concentració concreta de NO2 d’entre 1,7 i 5 µg/m3. Ara bé, la predicció també apunta que la ZBE per si sola no serà suficient per complir amb la normativa europea de NO2 ni per assolir els nivells recomanats per l’OMS.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article