CCOO del Baix Llobregat ha crescut un 3,83% respecte l’any 2018 feminitzant el sindicat

Societat., Economia.

Una dada molt rellevant és que les dones aporten un 70% de l’increment d’afiliació al sindicat en el 2019.
Una dada molt rellevant és que les dones aporten un 70% de l’increment d’afiliació al sindicat en el 2019.

Un cop tancades les dades d’afiliació de 2019, s’observa que CCOO del Baix Llobregat ha crescut un 3,83% respecte de l’any 2018. A 31 de desembre de 2019, hi havia 22.974 persones afiliades a CCOO del Baix Llobregat, el que suposa un increment net d’afiliació de 848 persones.

L’augment d’afiliació femenina el 2019 ha estat d’un 4,75%, és superior al creixement afiliatiu global (3,83%), i com a conseqüència, es redueix la diferència entre l’afiliació femenina i la masculina en un punt; ara les dones representen el 38% de l’afiliació de CCOO del Baix Llobregat, confirmant-se, un any més, la progressiva feminització del sindicat.

Una altra dada molt destacada és que el creixement afiliatiu a CCOO del Baix Llobregat l’any 2019 es va donar amb més intensitat en persones menors de 31 anys, amb un increment del 8,72%.

L’afiliació femenina fins als 30 anys representa un 45% del total de l’afiliació d’aquesta franja d’edat, i això significa gairebé dos punts per sobre la mitjana.

Si ens fixem en l’afiliació per origen immigrat, cal destacar que el 8% són persones nascudes fora de l’Estat, Les dones afiliades d’origen immigrat representen un 41,87% del total.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article