Begues arriba a un acord per no construir un camp de Golf “Pitch & Putt” abonant 200.000€ a la empresa

Política.

Encara avui dia no se saben les raons ni com va ser possible una gestió tan nefasta que ara costarà una quantitat tant elevada.
Encara avui dia no se saben les raons ni com va ser possible una gestió tan nefasta que ara costarà una quantitat tant elevada.

Hem fet un exercici per entendre el perquè d' aquesta situació i ens hem traslladat fins al 2008, per trobar unes declaracions d’ ICV, que en aquell moment governava amb, (atenció), CIU i ERC.

Es tracta d’ un escrit al butlletí de maig del 2008 que diu el següent; “La preservació de l’entorn és garantia de la nostra qualitat de vida. I preservar-lo vol dir la no requalificació de terrenys agrícoles i forestals per tal de facilitar que aquests usos, que són els tradicionals a Begues, es puguin continuar desenvolupant. És ben cert, però, que en els temps actuals una activitat estrictament forestal o agrícola en molts casos té amenaçada la seva pròpia supervivència per raons econòmiques. Hauria de ser possible implantar algunes activitats no estrictament agrícoles com ara cases de colònies, escola de natura, itineraris botànics, tallers artesanals, etc. sempre que hi hagués un equilibri entre els usos tradicionals i els nous. L’Administració ha de ser molt rigorosa i ha de normativitzar per tal que determinats usos de lleure, siguin compatibles amb els usos agrícoles i forestals. Ara bé, diem compatibles: no s’hauria de permetre que una activitat envaeixi tota una finca i transformi radicalment el seu aspecte, alterant l’equilibri paisatgístic i impossibilitant els usos que s’hi han desenvolupat sempre. No ens deixem enganyar amb missatges d’activitats d’interès públic quan darrere s’amaguen activitats empresarials amb afany de lucre individual.”

I continuava, “encara que s’hagin hagut de prendre decisions difícils i, de vegades, poc compreses per alguns sectors privats i amb interessos particulars. En aquest sentit, estem elaborant una regulació d’activitats que afecten el sòl no urbanitzable i és per això que durant aquest any s’ha decidit una suspensió de llicències que afecta aquest tipus de sòl.”

I finalitzava, “no s’haurien de permetre usos com el golf ja que és del tot incompatible amb les característiques del nostre territori i entorn proper, tant des del punt de vista paisatgístic com climatològic. A nivell paisatgístic perquè representa un canvi substancial respecte a les característiques del nostre entorn i a nivell climatològic perquè la pluviometria de la zona no permet la implantació de la vegetació pròpia d’un camp de golf, que requereix una gran quantitat d’aigua.”

Segons publica ara la pàgina web del consistori, la societat tenia prevista la ubicació a Begues d’una instal•lació per a la pràctica del pitch and putt (golf però amb menys forats) , tal i com possibilitava el Planejament General de 1997 (PGOU).

L’any 2008, però, es va decidir tramitar una modificació de planejament i fer marxa enrere en la possibilitat d’executar el projecte, obligant-se el consistori a fer front a les despeses que la societat ja havia invertit.

Aquestes despeses s’havien quantificat en 400.000 euros, però la capacitat de negociació i la voluntat d’ambdues parts de tancar aquest vell conflicte ha permès assolir un acord final per 200.000 euros, posant punt i final així al litigi.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article